Fasbelastning

Fasbelastningen kan vara bra att ha kontroll på!

Helst vill man sträva efter att ha en så jämn belastning som möjligt. Jämnar man ut fasbelastningen på alla tre faser ges man möjlighet att sänka sitt säkringsabonnemang och få en lägre elnätstariff. Den prickade linjen visar din huvudsäkrings storlek.

Se vår elnätstariffer med mera här

Kontakta en elinstallatör så hjälper de dig med säkringsändring.