Installationsguide

 1. Anslutning
  • Se till att dongeln är inkopplad i elmätaren. Stanna kvar vid dongeln. (C4 Energi behöver tillåtas åtkomst till enhetens plats.)
  • Appen börjar ansluta till dongelns nätverk "Smart Gateways P1 Reader" för konfigurering. (OBS. Om du har IOS 17 eller senare så kommer du till en sida med rubriken Smart Gateways P1 Reader och tre blå knappar: Configuration, Information och Exit portal. Här behöver du först tillåta C4 Energi att hitta och ansluta enheter i ditt lokala nätverk. Klicka därefter på Avbryt och välj alternativet Använd utan internet.)
  • När anslutningen lyckats, klicka på Nästa.

 2. Konfiguration
  • Välj det WiFi som dongeln ska använda för sin internetanslutning.
  • Ange lösenordet för att koppla upp mot ditt WiFi.
  • Klicka på Nästa.

 3. Slutförande
  • Kontrollera de uppgifter som visas på skärmen: anläggning, dongel, WiFi och lösenord. Backa tillbaka till föregående steg om du vill ändra något.
  • Klicka på Slutför för att koppla upp dongeln mot ditt WiFi.
  • Klart! Dongeln är nu ansluten. Det kan ta flera minuter innan värden från elmätaren syns i appen. Om inga värden syns efter 10 minuter kan konfigurationen vara felaktig, prova då att ansluta på nytt.
  • Vid eventuellt felmeddelande – avbryt anslutningsguiden och försök igen.