Effektvakt

Håller koll på när du överskrider en viss effektgräns.

Effektvakten skickar meddelande till dig när din effekt uppnår en förinställd nivå.
På detta sätt kan du bli mer proaktiv och direkt analysera vad som sker i ditt hem.

Ställ in önskad effektnivå genom att dra reglaget till önskat läge.
100 % utgör mätarsäkringens storlek i effekt.

Markera i rutan om du vill ha ett meddelande i telefonen när inställd effekt är överskriden.