Information

Här håller vi er pilotkunder uppdaterade.

Vad kommer härnäst?

Pilotprojektet som nu pågår återstår lite arbete för att kunna lansera produkten 1.0

Vi ska göra donglen ”Plug and Play” så att kunden själv kan installera den i sitt nätverk.

Tillika ska vi göra lite smärre förändringar i användargränssnittet.

Har ni några idéer och tankar så mejla dessa till rickard.mansson@c4energi.se

Utvecklingsarbete är redan påbörjat med att ta nästa steg i vår utveckling och det är att kunna styra. Laddboxar och uppvärmning står först på tur.

 

Driftinformation

2022-11-01 13:22

Funktionen för inställning av effektvakt fungerar inte.

Man ska kunna ställa in en totaleffekt och få ett push-meddelande när gränsvärdet har överskridit inställt värde.

Felsökning och test pågår.

 

2022-11-02 09:16

Ni kan ange er mätarsäkring under inställningar t.ex. 20 A.

 

Felsökning!
Får ni inte upp några värden i Appen.

1. Börja med att starta om appen i den mobila enheten.

2. Kontrollera LED-lampa på donglen

RÖTT-Spänningsmatning OK
BLÅ LED – OFF Inget wifi alt. annat fel
BLÅ LED – ON Ingen data skickas från mätaren
BLÅ LED – Blinkar OK!

Starta om donglen genom att koppla från kabeln o återanslut kabeln

Lyckas ni inte med att starta om donglen och får inga värden i Appen så kontakta vår support, Staffan 0707–788088.