Energitips 1

Det finns en hel del du kan göra för att effektivisera och optimera din energiförbrukning. Här kommer vårt första tips.

Se över ditt elavtal – har du rörligt, fast eller timprisavtal? Timpris passar dig som har god insikt kring din elanvändning. Om du väljer ett timbaserat avtal påverkas din räkning av hur stor din elförbrukning är under dygnets timmar. Skillnaden är helt enkelt att du själv kan påverka ditt elpris jämfört med ett traditionellt rörligt elavtal.