Jobba hos oss

Vad trevligt att du är intresserad av att jobba hos oss! På C4 Energi är trygghet, konkurrenskraft och serviceanda nyckelord. Vi är i ledningen.

Simon och Cornelia 825x400.jpg

Att attrahera, rekrytera och utveckla engagerade och kompetenta medarbetare är avgörande för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet framgångsrikt. Personalen är vår viktigaste resurs. 

På vår arbetsplats känner sig medarbetarna engagerade och stolta, både för sitt eget arbete och för företaget. Här får man friskvårdsbidrag och vi har en aktiv personalklubb som anordnar aktiviteter efter personalens önskemål.

Vi arbetar i samverkan med lokala arbetstagarorganisationer. Så många frågor som möjligt ska hanteras av de som berörs av dem i sitt arbete. Samverkan mellan chefer, medarbetare och fackliga organisationer sker på olika nivåer inom koncernen.

Hållbarhetsarbetet genomsyrar allt vi gör. Vi är stolta över den nytta våra produkter och tjänster gör för våra kunder och vår gemensamma framtid.