C4 Energi

C4 Energi - Vi är i Ledningen
Vi lyser upp med vårt trygga lokala elnät och vi erbjuder fjärrvärme som ett bekymmersfritt och miljövänligt uppvärmningssätt. All el som produceras i samband med produktionen av fjärrvärmen är grön el. Vi erbjuder fjärrkyla där du får ett behagligt inneklimat med minimal miljöpåverkan.

Biogasen vi producerar är ett av de renaste drivmedlen, restprodukterna av biogasproduktionen går ut på åkrarna som biogödsel, ett miljövänligt sätt att återföra växtnäring till naturen.

Vi tillhandahåller även ett stabilt fibernät där öppenheten i fibernätet ger dig bättre priser genom fri konkurrens, nu och i framtiden.

Läs gärna vår tidning Spegeln, öppna som pdf

Grönt vatten i ditt vattensystem eller kring din fjärrvärmeanläggning?

Vi testar för läckor med början 16 sept.
Läs mer här och om hur du kontaktar oss

Introduktionskampanj i C4 Energis solbilspool!

Vill du också vara med i C4 Energis unika solbilspool? Nu har du chansen att bli medlem och få tre månader utan medlemsavgift, samt första körningen gratis upp till två timmar.

Läs mer här