C4 Energis webbplats använder cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator. Jag accepterar cookies

Från Allöverket och hem till dig

Produktion

Fjärrvärmen i Kristianstad produceras i huvudsak med biobränsle, mest s.k. grot som kommer från flisade grenar och toppar som blir över när man avverkar skog för andra ändamål. Biobränslen processas till flis. Allöverket, där större delen av fjärrvärmeproduktionen sker, eldas i huvudsak med flis. Flisen levereras till verket med lastbil. För att kunna leverera värme till kunder krävs konstant tillgång till bränsle. Bränslet lagras därför på asfaltplaner inom Allöverkets område. Från det yttre bränslelagret transporteras flisen till ett inomhuslager och därifrån via sållningsutrustning till förbränning i flispannorna. 

Förbränningen kontrolleras via ett styrsystem så att bränslets värmeinnehåll utnyttjas optimalt och bra miljövärden uppnås. För att ytterligare ta tillvara värmen i bränslet finns rökgaskondensering. Denna kyler rökgaserna till skorstenen och överför värmen till fjärrvärmevattnet via värmeväxlare. Genom förbränning av flis i pannorna produceras ånga. Ångan leds sedan till en ångturbin med generator.
En ångturbin fungerar som ett vindkraftverk, men det är ånga i stället för luft som får turbinen att snurra. När ångan passerat turbinen finns det fortfarande värme kvar och det är den värmen som blir fjärrvärme. På detta sätt produceras miljövänlig el i samband med fjärrvärmeproduktion. Tre stora pumpar ser sedan till att fjärrvärmen pumpas ut till kunderna via fjärrvärmenätet.

Distribution

Fjärrvärmenätet består av ca 26 mil parvis nergrävda rör i gatorna i Kristianstad. Kanske ett av dem går hem till dig.

Det ser ut som ett nät som grenar ut sig i tre riktningar från Allöverket. Och varje ”gren” har två rör, ett med ca 90-110° C hetvatten, som går ut till fastigheterna som är anslutna, och ett med kallare returvatten, ca 40-50° C. Varje fastighet har en fjärrvärmeväxlare som tar emot det varma vattnet, växlar om det till lagom temperatur för att värma upp vattnet till element och duschvatten. När fastigheten förbrukat den värme som behövs går det avkylda hetvattnet i retur tillbaka till Allöverket och värms upp på nytt igen och så fortsätter det hela tiden.

På vissa tider på dygnet används mer värme än vad vi kan producera på Allöverket och då har vi en 4 000 m³ stor ackumulatortank till vår hjälp. Ackumulatortanken är som en termosflaska där vi kan spara varmvatten till när behovet är som störst, t ex på morgnarna när ”alla” ska duscha. När det är riktigt kallt ute får vi även använda våra andra panncentraler som spetslast för att våra kunder ska ha det varmt och skönt.

Hemma hos dig

Fjärrvärmehuset kopplas ihop med fjärrvärmenätet i en liten fjärrvärmecentral i källaren, men som också kan placeras i en garderob, i grovköket, garaget eller förrådet. Vattnet som värmts upp i fjärrvärmecentralen cirkulerar i elementen.

Det avkylda vattnet går tillbaka till fjärrvärmecentralen för uppvärmning. Huset kopplas till fjärrvärmenätet med två anslutningsrör från gatan.

Hur fungerar värmeväxlaren?