C4 Energis webbplats använder cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator. Jag accepterar cookies

Här kan du se dina anläggningar, avtal, fakturor & förbrukning. Anmäla flyttning och ändra fakturaadress. Via Energispegeln kan du skapa larm, rapporter och se din förbrukning grafiskt. Nyregistrering

Ange inloggningsuppgifter
Kundnr
Lösenord

Fjärrvärme

[29 jun 19 07:00]
På grund av underhållsarbete kommer fjärrvärmen vara avstängd Lördag 29/6 kl 07.00 – 16.00. Området är industrigatan enligt bifogad karta.

Här meddelar vi akuta driftstörningar. Övrig driftinformation hittar ni under driftinformation.

Om du upplever avbrott eller störning och inte hittar något här kan du felanmäla till oss. 

Genväg till sida Om fjärrvärme

Om fjärrvärme

Fjärrvärme är ett enkelt, driftsäkert och klimatsmart val för uppvärmning. Det ger en behaglig värme i ditt hem med minimal miljöpåverkan. Allt du behöver är en liten värmeväxlare som knyts samman med vårt stora värmeverk, Allöverket.

Läs mer om fjärrvärme

Vi är godkända i Reko Fjärrvärme, ett kvalitetssystem från Svensk Fjärrvärme. Detta syftar till att stärka dig som kund och utveckla vår relation med fokus på öppenhet, jämförbarhet och förtroende. 

Genväg till sida Så fungerar det

Så fungerar fjärrvärme

Fjärrvärmen produceras till största del med biobränsle, flis från grenar och toppar som blir över vid skogsavverkning. Genom eldningen värms vatten upp, vattnet leds i ett rörsystem från Allöverket ut i marken fram till din växlare. 

Växlaren överför värmen till vattnet i dina element och varmvatten till dina kranar. Det avkylda vattnet som värmt ditt hus går sedan tillbaka till oss för att värmas upp på nytt.

Läs mer om hur fjärrvärme produceras och kommer hem till dig

Genväg till sida Priser

Priser

Villakunder

Vi arbetar för att ha ett konkurrenskraftigt energipris med god prestanda och miljövänligt bränsle.

Här kan du läsa mer om vad det kostar att ansluta sig som villakund:

Prislista småhus 

För att ansluta villor vänligen kontakta:

Per-Göran Andersson, 044-780 76 04
per-goran.andersson@c4energi.se

Du kan säkra ditt energipris

Du har möjlighet att säkra ditt energipris till dagsaktuellt bindningspris på tre eller fem år. 
Kontakta Kundservice på 044-780 75 20

 

 

Större fastigheter

För att ansluta flerbostadshus, industrier och lokaler vänligen kontakta:

Anna Andersson, 044-780 75 09

anna.andersson@c4energi.se

Martin Ekelund, 044-780 76 03

martin.ekelund@c4energi.se

 

Prislista Underhåll Fjärrvärme.pdf

Prislista Salt Fjärrvärme.pdf

Prismodell för större fastigheter

Sedan den 1 januari 2019 har vi en ny prismodell för större fastigheter, bostadsrättsföreningar etc. Med den vill vi ge våra kunder rätt incitament till att göra energibesparingar samt få till en mer kostnadsriktig prissättning för oss. Under vintern har vi högre kostnader vilket innebär att priset för kunden också måste vara högre medan det under sommaren är tvärtom. Den nya prismodellen innebär våra kunder har möjlighet att påverka sina kostnader genom att genomföra effektiviseringsåtgärder som minskar uttaget av energi under de månader då det är som kallast. Den nya prismodellen består av ett energipris och ett effektpris.

 • Energipriset är säsongsberoende vilket gör att det är högre på vintern när värmen kostar mer att producera medan det är lägre på sommaren när värmen kostar mindre att producera.
 • När det gäller effektpriset ersätts den tidigare abonnerade effekten med faktiskt uppmätt dygnsmedeleffekt (kW under ett dygn).  Det visar på ett mer korrekt sätt hur mycket effekt som förbrukas i fastigheten. Effektuttaget har stor betydelse för vilken kostnad vi har för leveransen, eftersom den avgör hur stor kapacitet vi måste upprätthålla.
 • Det tidigare flödespriset finns inte i den nya prismodellen

Här kan du läsa mer om C4 Energis nya prismodell för större fastigheter.

 

Genväg till sida Anslut dig

Anslut dig

För att bli fjärrvärmekund behöver du ha ett vattenburet uppvärmningssystem och bo i ett område som har fjärrvärme. 

Har du inte ett vattenburet system idag kan vi hjälpa dig med priser för konvertering. 

Som kund betalar du en anslutningsavgift. Vi erbjuder tre olika investeringsalternativ. Gemensamt är att det ingår att vi gräver på tomten, tar hål till rör och ser till att du har en växlare på plats samt att vi återställer efter oss till befintligt skick

Kontakta gärna oss för mer information. 

Kontakta oss på 044-780 76 08

Här finns fjärrvärme

För installatörer

För att underlätta för samtliga parter och för att åstadkomma ett så bra resultat för kunden som möjligt samlar vi här information till våra medaktörer och samarbetspartners. 

Lokala regler för fjärrvärmecentraler i C4 Energis nät

Tekniska bestämmelser för fjärrvärmecentralen

Genväg till sida Avtal och villkor

Avtal och villkor

Trygghetsavtal

En fjärrvärmecentral är normalt en mycket driftsäker anläggning. För dig som vill känna extra trygghet har vi tagit fram ett trygghetsavtal. För endast 60 kr i månaden erbjuder vi dig ett trygghetsavtal med jour dygnet runt, året runt.

Detta ingår i trygghetsavtalet

 • Jour dygnet runt alla dagar.
 • Självriskeliminering
 • Utbyte av ventiler, pumpar, tryckhållningskärl och reglerutrustning

Trygghetsavtal

Priser utan trygghetsavtal

Inställelse vardagar 07:00-16:00: 500 kr
Inställelse kvällar/helger: 1000 kr
Timlön vardagar 07:00-16:00 (min tid 1 h): 550 kr
Timlön kvällar/helger (min tid 1h): 825 kr

Sms-avisering till alla villakunder

Vi kan erbjuda dig som villakund möjligheten att få SMS om det är problem med fjärrvärmeleveransen till just ditt område. Vill du ansluta dig till vår gratis SMS-tjänst?

Anmäl dig här

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare

Serviceavtal

Du som ägare av en större fastighet har möjlighet att teckna ett serviceavtal. För din och dina hyresgästers trygghet.

Det finns tre olika nivåer av serviceavtal

 • A. Vi kommer ut till din anläggning och gör - Funktionskontroll och inspektion vid ett tillfälle under tiden: 1/4 - 30/9. 1/10 - 31/3 kommer vi ut 3 gånger. Alltid beredskap 24 timmar/dygn 365 dagar/år. Kostnad: 3 595 kr/år

 • B.  Vi kommer ut till din anläggning och gör en funktionskontroll och inspektion en gång varannan vecka samt att vi också sköter påfyllning av avhärdningsfilter. Alltid beredskap 24 timmar/dygn 365 dagar/år. Kostnad: 7 195 kr/år

 • C. Vi kommer ut till din anläggning och gör en funktionskontroll och inspektion varje vecka samt att vi också sköter påfyllning av avhärdningsfilter. Alltid beredskap 24 timmar/dygn 365 dagar/år. Kostnad: 10 770kr/år

Priserna gäller från 1 januari 2019. Moms tillkommer.

 Serviceavtal Fjärrvärme

Ring för beställning av Trygghets- och Serviceavtal

 • Carola Mattisson, 044-780 76 08
Genväg till sida Klimatsmart

Klimatsmart

Fjärrvärmen är viktig för en mer hållbar miljö. I Kristianstad har fjärrvärmens införande minskat utsläppen med 130 000 ton koldioxid sedan 1995, det har vi gjort genom att byta ut fossila bränsle mot förnyelsebara. Dessutom återvinns värme ur rökgaserna innan de släpps ut genom skorstenen. 

Använd energi på ett smart sätt:

 • Byt till nya energieffektiva fönster med rätt energiklassning och U-värde. Det isolerar för en bättre uppvärmning och även mot ljud.
 • Byt till ytterdörr med lågt U-värde, ju lägre desto mer isolerar dörren mot kylan och håller värmen inomhus.
 • Nya och fräscha tätningslister håller nere värmeförlusterna och därmed sparar du energi.
 • Se över termostatventilerna på dina radiatorer så de fungerar. Det gör att du inte värmer upp ditt hus i onödan och sparar både energi och pengar. 
 • Isolera rören, då minskar värmeförlusterna fram till radiatorn.
 • Tilläggsisolera krypgrund (om huset har sådan) för att undvika att kyla tränger in underifrån.

Energideklaration, när den ska göras och vad den kan användas till

Kommunens Energirådgivare hjälper dig