C4 Energis webbplats använder cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator. Jag accepterar cookies

Här kan du se dina anläggningar, avtal, fakturor & förbrukning. Anmäla flyttning och ändra fakturaadress. Via Energispegeln kan du skapa larm, rapporter och se din förbrukning grafiskt. Nyregistrering

Ange inloggningsuppgifter
Kundnr
Lösenord

Fjärrvärme

[29 jun 19 07:00]
På grund av underhållsarbete kommer fjärrvärmen vara avstängd Lördag 29/6 kl 07.00 – 16.00. Området är industrigatan enligt bifogad karta.

Här meddelar vi akuta driftstörningar. Övrig driftinformation hittar ni under driftinformation.

Om du upplever avbrott eller störning och inte hittar något här kan du felanmäla till oss. 

Genväg till sida Om elnät

Om Elnät

Vår främsta roll är att se till att elen kommer hem till dig, till din arbetsplats och andra platser i samhället. Vi äger ledningarna i tätorterna Kristianstad och Åhus. Elnätet är till 100 procent nedgrävt i marken. Elnätet är myndighetsreglerat vilket innebär att man inte väljer elnät själv. Däremot kan du välja vem du köper din energi ifrån. 

Vi har ungefär 28 100 elnätskunder inom Kristianstads Kommun. För att alla ska kunna använda elen så säkert som möjligt underhåller vi elnätet. Allt för att det ska vara så leveranssäkert som möjligt. Vi har väldigt få elavbrott i vårt nät.

Här kan du se karta över C4 Elnäts distributionsområde

Mätning av elenergi är också något vi gör. Detta är mycket bra så du kan få faktura efter rätt värde och att du kan se din elanvändning på ett överskådligt sätt och därigenom påverka ditt sätt att använda el. Du kan se din elanvändning på Mina Sidor.

Läs mer om elnätet

Så här fungerar elmarknaden

Genväg till sida Så fungerar det

Så fungerar elnätet

Den samlade mängden av elnätet i Sverige går mer än 14 varv runt jorden! Det finns flera nivåer, stamnät, regionnät och lokala elnät. Vårt elnät är ett lokalt nät. Elen färdas från den plats där den produceras genom vad man kan likna vid ett vägnät. Där stamnätet är som Europavägar, regionnätet är som riksvägar och det lokala är mer som läns- och stadsvägar. 

På vägen transformeras - tas ner - spänningen från 400 kV till lägre nivåer. Innan elen når dig som kund har den stegvis transformerats ner till 400/230 volt (V), det som du har i ditt hem.

Genväg till sida Priser

Priser

Nätavgiften är kostnaden för överföring av el till ditt hem eller arbetsplats samt för drift och underhåll av elnätet.

Priset baseras på vilket typ av abonnemang du har. Förutom de som räknas som lägenhet är abonnemanget baserat på din huvudsäkring.

Säkringsbaserad prislista 2019

Säkringsbaserad prislista 2018

 

Vi har även säsongsabonnemang till bevattningskunder.

Bevattningspriser 2019

Bevattningspriser 2018

Näringsidkare kan ha högre spänning och baseras på effektpriser.

Effekt 0,4 kV 2019

Effekt 0,4 kV 2018

 

Effekt 10 kV 2019

Effekt 10 kV 2018

 

Effekt 50kV 2019

Effekt 50 kV 2018

 

Prislista & Ersättning för inmatningskunder

Aktuell prislista

Aktuell ersättning

 

Genväg till sida Anslut dig

Anslut dig

För att du ska få el till din fastighet så säkert som möjligt ska all nyanslutning och förändring i din elanläggning anmälas, till oss, av en behörig installatör. Det gäller även om du vill ha byggström. 

Anslutningar inom C4 Elnäts koncessionsområde

Du som är behörig installatör gör enkelt dina anmälningar via internet på föranmälan.nu. Följ anvisningarna på sidan.

Genväg till sida Avtal och villkor

Avtal och villkor

Vi följer de allmänna villkor som är utarbetade av Svensk Energi i samarbete med Konsumentverket och C4 Energis tillämpningsbestämmelser. 

För konsumenter (privat)

Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 K

Tillämpningsbestämmelser C4 Energi

Genväg till sida Mikroproduktion

Mikroproduktion

Mikroproducent – 100% sol, vind, vatten

Nedan beskrivs kriterierna för dig som är mikroproducent.

Villkor

Du är nettokonsument vilket innebär att du använder mer el än du producerar under ett år. Det gäller säkringsabonnemang upp till 63A och en elproduktionsanläggning med en effekt av maximalt 43,5kW. Du producerar din el för eget bruk och din anläggning måste ligga i C4 Energis elnätsområde. Om du producerar mer än det du använder ändras villkoren från microproduktion till småskalig elproduktion.

Anmälan för anslutning av elproduktionsanläggning

 

Ersättning för din överskottsel, ersättning för nätnyttan

C4Energis Nät ersätter dig för den nytta som din produktion skapar i elnätet och det överskott du säljer.

Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för överföring av el i vårt nät, tack vare din elproduktion. Se din ersättning enligt prislista nedan.

Prislista elnät

 

 Ersättning för såld el

Den el som du inte själv behöver kan du sälja till en elhandlare, antingen till ett fast pris eller till  ett som följer timpriserna på Nordpools spotmarknad. Vår ersättning är Nordpools spotpris +   1 öre. För att du ska få ersättning från vårt elhandelsbolag, C4 Energi AB, måste du även ha ett giltigt elhandelsavtal med oss och din anläggning måste tillhöra C4Energis elnätsområde.

Kontakta oss om du vill teckna ett avtal.

Se din ersättning enligt gällande prislista nedan.

Prislista elhandel

 

 Moms – skatter

Du som installerat solceller på din villa, fritidshus eller på ditt garage och säljer din överskottsel till övriga elnät, ska betala moms på ersättningen som du får,

detta eftersom det räknas som ekonomisk verksamhet. Det gäller oavsett belopp och det finns ingen miniminivå. För att betala momsen behöver du registrera dig hos Skatteverket för momsbetalning.

Läs mer om moms och övriga skatter på skatteverkets hemsida.

 

Skattereduktion

Du har möjlighet att söka skattereduktion för din mikroproduktion. Beloppet är 60 öre/kWh och högst 30 000 kWh/år kan ligga till grund för skattereduktionen. C4Energi Nät rapporterar till Skatteverket.

Läs mer om skattereduktion på skatteverkets hemsida.

 

Avbrottsersättning

Rätt till avbrottsersättning gäller inte för inmatningsabonnemang.

 

Viktigt att tänka på

 • Bygglov? Kolla med kommunen om bygglov krävs för just din planerade elproduktion.
 • Köpa anläggningen. Kontrollera noga tillverkare/försäljare och jämför priser och prestanda. Var noga med att de har tydliga instruktioner samt att produkterna är  CE-märkta.
 • De elektriska arbetet måste utföras av en behörig elinstallatör som också gör en föranmälan till oss för att få godkännande av installationen.
 • För att ansluta till elnätet måste du kontakta oss.
 • Läs gärna ytterligare bra information på Svensk energi www.svenskenergi.se

 

 

 

Genväg till sida Avbrottsersättning & skadestånd

Avbrottsersättning & skadestånd

Avbrottsersättning

Ersättningen betalas ut på några av dina kommande nätfakturor. Om du som kund inte har fått ersättning måste du göra anspråk på detta inom två år från det att avbrottet upphörde, annars går rätten till ersättning förlorad.

 • Om avbrottet beror på din egen försummelse eller om det gjorts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet får du ingen ersättning.
 • Vi betalar heller inte ut någon ersättning om avbrottet ligger utanför C4 Elnäts kontrollansvar eller om avbrottet beror på ett stamnätsfel.
 • Ingen ersättning betalas ut om du som elanvändare inte var inkopplad då elavbrottet påbörjades. 

Ersättningen betalas ut utan oskäligt dröjsmål och inte mer än sex månader från C4 Elnät fick kännedom om avbrottet, eller borde fått kännedom. Om utbetalning inte sker i rätt tid är vi skyldiga att betala dröjsmålsränta enligt 6§ i räntelagen. Ersättningen får jämkas efter vad som är skäligt, om arbetet med att få igång överföringen av el har försenats pga. att inte behöva utsätta arbetstagarna för betydande risker. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss

 • Kundservice
  044-780 75 20, vardagar 08:00-16.00

Ersättningsnivåer

Avbrottsperiod,
i timmar
Ersättning i procent
av beräknad årlig
nätkostnad
Minimi belopp
12-24 12,5 % 900 kr
24-48 37,5 % 1 800 kr
48-72 62,5 % 2 700 kr
72-96 87,5 % 3 600 kr
96-120 112,5 % 4 500 kr
120-144 137,5 % 5 400 kr
144-168 162,5 % 6 300 kr
168-192 187,5 % 7 200 kr
192-216 212,5 % 8 100 kr
216-240 237,5 % 9 000 kr
240-264 262,5 % 9 900 kr
264-288 287,5 % 10 800 kr
>288 300 % 11 700 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skadestånd

Avbrottsersättningen påverkar inte din rätt att begära skadestånd, du kan läsa mer om skadestånd i de allmänna avtalsvillkoren. Skadestånd kan du ha rätt till om du drappats av skada i samband med elavbrott. Avbrottsersättningen kan komma att dras av från eventuell skadeståndsersättning om du uppkommit vid samma tillfälle, enligt gällande lagstiftning. 

Genväg till sida Leveranssäkerhet

Leveranssäkerhet

C4 Elnät AB är nätägare i tätorterna Kristianstad och Åhus. Vi ser till att elen levereras hem till dig, tryggt och säkert. Det innebär att vi arbetar med underhåll av nätet på ett långsiktigt sätt för att vara så leveranssäkra som möjligt ända ut till dig som kund. Elnätet håller hög standard med få strömavbrott pga. hela nätet är nedgrävt och att vi har stort fokus på underhålll.

Leveranssäkerheten i C4 Elnäts koncessionsområde är mycket hög. Avbrottstid per kund de senaste åren är 15 minuter per kund. Antal avbrott per totalt antal kunder de senaste 10 åren är 0,5 avbrott per kund. 

Genväg till sida Elbilsladdning

Elbilsladdning

Tack för att du vill ladda vid C4 Energis laddstolpar

När du laddar vid våra laddstolpar kan du betala på fyra olika sätt.

 • Du kan välja att göra en engångsbetalning. Önskar du att göra det kan du klicka här.
 • Du kan betala med C4 Energis laddkort. Här beställer du vårt laddkort. Bästa pris får du om du är elhandelskund hos C4 Energi.
  (obs! Du som är Nordea-kund måste logga in hos din bank och öppna kortet för engångsbetalning för att du ska kunna fylla på ditt laddkort. Har du frågor om detta? Ring 0733-737557)
 •  Du kan också betala laddningen via appen från Virta. Sök efter Virta där appar finns.
 • Har du redan ett laddkort från Eon kan du använda det vid våra laddstolpar.

 

I Kristianstads kommun finns 22 stycken laddstolpar. Vid våra laddstolpar laddar du alltid 100% förnybar el.

Priser på snabbladdning

Laddpriser på snabbladdningsstation (> 22 kW)

Med laddkort om du är elhandelskund hos C4 Energi: 4 kr/kWh

Med laddkort: 4,50 kr/kWh

Med betalkort via webbsida (engångsbetalning): 4,94 kr/kWh*

* Minsta avgift är 10 kr.

Priserna ovan gäller för laddning på snabbladdningsstationer oavsett elbilstyp.

 

Priser på destinationsladdning

Laddpriser på destinationsladdning (3,7 - 22 kW)

Med laddkort om du är elhandelskund hos C4 Energi: 2 kr/kWh

Med laddkort: 2,50 kr/kWh

Med betalkort via webbsida (engångsbetalning): 2,75 kr/kWh*

* Minsta avgift är 10 kr.

Bli elhandelskund hos C4 Energi.

Har du redan ett laddkort från C4 Energi kan du få en bra överblick över dina betalningar och ditt saldo på laddkortet här.

Genväg till sida Klimatsmart

Klimatsmart

Smarta tips på elanvändning

Numera pratar vi mycket om hållbarhet och smart elanvändning. Det kan handla om enkla saker som att använda lågenergilampor eller att inte använda standby på elapparater utan stänga av helt.

Faktum är att mer elanvändning också är en del av lösningen på ett mer hållbart samhälle. Om vi åker mer tåg istället för flyg, kör elbilar istället för bensinbilar, då har vi gjort miljön och klimatet en riktig tjänst - samtidigt som vi använder mer el, istället för fossila bränslen.

För varje år som går blir vi också duktigare på energieffektivisering, alltså använda el och annan energi så effektivt som möjligt. Hur kan vi då använda energin mer effektivt?

Är min användning större eller mindre jämfört med andra elanvändare

Det finns riktvärden men det är mer som en fingervisning om hur en vanlig elanvändning ser ut.

Lägenhet, beroende på  2 000- 4000 kWh/år
många som bor i hushållet  
   
Villa                6 000 kWh/år
utan elvärme  
   
Villa   
med elvärme             25 000 kWh/år

 

Det är dock stora variationer mellan olika hushåll. Saker som om man har en tvättmaskin och torktumlare i sin lägenhet istället för tvättstugan kan påverka. Likaså vilken typ av uppvärmning man har i sin villa. 

Vad en kilowattimme (kWh) är och vad den räcker till

Kilowattimmar (kWh) är den enhet vi använder för att mäta elenergi. Man brukar räkna med att en kilowattimme kostar ungefär 1,50 kronor. Det är 1,50 som räcker ganska långt. En kilowattimme räcker till att driva:

 • en dator i 10 timmar
 • en lågenergilampa i 91 timmar
 • en 42 tums LCD-tv i knappt 8 timmar
 • en mikrovågsugn i 1 timme
 • en dammsugare i 40 minuter

Våra mobiler är faktiskt oväntat energismarta. Laddar du din smartphone i 8 timmar per natt kostar det ungefär 20 kronor - per år.

Numera används el till det mesta i våra hem: till belysning, matlagning och underhållning. Fast många fall också till uppvärmning och till att utföra arbete åt oss, genom disk- och tvättmaskin. Elen har verkligen gjort skillnad för vår livskvalitet. 

Här hittar du mer smarta tips för din elanvändning