C4 Energis webbplats använder cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator. Jag accepterar cookies

Helt fossilfri fordonsflotta på Allöverket

Som en del i C4 Energis hållbarhetsarbete är nu alla fordon på Allöverket i Kristianstad fossilfria. Målet är att alla fordon i C4 Energikoncernen ska vara fossilfria år 2020.

Under hösten 2018 har de sista fossildrivna fordonen på fjärrvärmeverket Allöverket i Kristianstad konverterats till miljövänligt drivmedel.

- Det känns bra att våra fordon nu är helt fossilfria. Det var våra lastmaskiner som var sist ut att bli miljövänliga. De går nu på HVO istället för diesel, berättar Annika Sjöstrand som är affärsområdeschef för Värme på C4 Energi.

Förutom lastmaskinerna har alla övriga fordon varit fossilfria under flera år. Bilarna går främst på biogas och i något fall el. Trucken är eldriven.

- För oss är det självklart att köra biogasbilar i så hög utsträckning som möjligt. Det är hållbart ur flera aspekter. Det minskar koldioxidutsläppen och sen är det också en del av det lokala kretsloppet i och med att biogasen tillverkas av kommuninvånarnas matavfall, säger Annika Sjöstrand.

Att biogasen är så tillgänglig med två tankstationer centralt i Kristianstad och en i Åhus tycker hon är positivt.

- I vår verksamhet är ständigt miljöarbete och hållbarhet i fokus. Fjärrvärmen i sig är det mest miljövänliga uppvärmningsalternativet för de som kan ha det och att fordonsflottan då ska vara fossilfri känns självklart, säger Annika Sjöstrand.

Målet för C4 Energikoncernen är att alla fordon ska vara fossilfria år 2020. Även Kristianstads kommun har som mål att deras egen verksamhet ska vara fossilbränslefri år 2020.

Läs mer om vårt hållbarhets- och klimatarbete