Så mycket solenergi kan du producera på ditt tak

Solkartan är ett hjälpmedel för att bedöma vilken årlig produktion en solcellsanläggning kan ge. Förutsättningarna varierar givetvis var på fastigheten solpanelerna installeras, söderläge är alltid att föredra för maximal produktion. Solkartan omfattar hela Kristianstads kommun.

Vit villa med tegeltak och solpaneler på taket.

Kartan är uppbyggd med Google Maps som grundkarta, ovanpå denna har sedan byggnader från fastighetsregistret integrerats. Detta medför att helt nybyggda fastigheter kan saknas i kartan. Vi avser att uppdatera fastighetsregistret en gång per år för att spegla nybyggnationen så väl som möjligt.

I kartan ligger höjdkurvor samt solinstrålnings parameter baserat på metrologiska data från SMHI. Dessa data är beräknade som ett medelvärde av en 10-årig mätserie.

Övriga förutsättningar

Generellt ger solpaneler i bra söderläge ca 1000 kWh per installerad kW solpanelseffekt. För att uppnå 1 kW åtgår det ca 6,0 m2 solpanelsyta. Man skall vara observant på att under perioder med stor lågtrycksdominans så blir produktionen lägre. Den bästa produktionen uppnås som regel under perioden april – juni då vi ofta har en klar och fortfarande lite kylig väderlekstyp. Solcellernas verkningsgrad sjunker när temperaturen stiger vilket oftast är situationen mitt på sommaren.

På en takyta kan temperaturen bli så hög som 60 grader under solcellspanelerna vilket gör att produktionen minskar under mitten på sommaren. Solkartan använder en taklutning på 30 grader medan den optimala för solceller är en takvinkel på 42 grader, dock är det oftast av mindre betydelse. Ett par stor träd som skuggar huset påverkar väsentligt mer än taklutningen.

Sedan 1 augusti 2018 behövs i många fall inget bygglov för att sätta upp solcellspaneler. På Kristianstads kommun hemsida finns information om i vilka fall det krävs bygglov.

Hur mycket av min nuvarande elförbrukning kan solen ersätta?

För ett normalhushåll ersätter man cirka 45% av produktionskapaciteten i form av minskat inköp samtidigt säljer man följaktligen cirka 55% ut till sin elhandlare. Men om man har exempelvis en swimmingpool så ändras naturligtvis detta förhållande då man gör av med mer el även under sommaren. Solkartan är ett hjälpmedel för en enklare bedömning vilket betyder att den inte alltid är exakt när det gäller tillgänglig area. Det är därför viktigt att också göra en besiktning på plats för att få en helt korrekt bild av förutsättningarna. Kontakta gärna vår säljare av energitjänster Martin Holmén via e-post eller telefon 0733-73 75 48 för en personlig offert. Vi offererar endast anläggningar inom Kristianstads kommun.

Så här använder du Solkartan

  • Leta upp din fastighet på solkartan.
  • Använd muspekare till att zooma ut och in i kartan samt att flytta dig i sidled.
  • När du hittat din fastighet klickar du på taket.
  • Då visas en ruta med information om just din fastighets förutsättningar för solceller.
  • Tänk på att om du vill ändra de förinställda värdena så ska du skriva 0.9 och inte 0,9 till exempel. Använd alltid punkt.