Vi betalar för överskottselen

När solen skiner mycket och du inte förbrukar all miljövänlig el som produceras av din solcellsanläggning kan du sälja överskottet till oss på C4 Energi. På så vis får andra nytta av din gröna el och du får mer pengar i plånboken.

Tegelhus med svarta takpannor och solcellspaneler på taket.

 

När man ska göra en kalkyl är det viktigt att rätt förutsättningar används. I Kristianstads kommun finns idag sex olika elnätsägare som var och en har sin egen prislista för överföring och mottagande av el. Normalt sett betalar C4 Energi Nordpools (Nordiska elbörsen) timspotpris för prisområde 4 (SE4) för den solcellsel du säljer till oss. Detta pris kan variera kraftigt från timme till timme och mellan olika dagar beroende på en mängd faktorer så som väder och vind, industrins elbehov, vattenmängd i kraftverksdammarna i Sverige och Norge. Oftast är timspotpriset högst under dagtid måndag till fredag.

Det aktuella timspotpiset hittar man på Nordpools hemsida

Går du med i solbanken får du inte betalt för den el du säljer ut på nätet under sommarhalvåret. Istället läggs dina kWh i en bank där du sedan plockar ut din lagrade energi under vinterhalvåret. Det kostar 29 kr/ månad att vara med i solbanken. Du hittar mer utförlig information om hur solbanken fungerar i länken uppe till höger gällande våra olika avtalsformer.

Utöver betalningen för elen du säljer till oss får du även en så kallad nätnytteersättning från din elnätsägare Detta är en ersättning för att du producerar lokal el, så att förlusterna i elnätet minskar. Nätnytteersättningen ligger normalt på ca 4-6 öre/kWh inkl moms och kan variera något beroende på vilken elnätsägare du har.