Vi betalar för överskottselen

När solen skiner mycket och du inte förbrukar all miljövänlig el som produceras av din solcellsanläggning kan du sälja överskottet till oss på C4 Energi. På så vis får andra nytta av din gröna el och du får mer pengar i plånboken.

Tegelhus med svarta takpannor och solcellspaneler på taket.

När man ska göra en kalkyl är det viktigt att rätt förutsättningar används. I Kristianstads kommun finns idag sex olika elnätsägare som var och en har sin egen prislista för överföring och mottagande av el. Ju mer du betalar i överföringsavgift desto mer lönsamt blir det att göra investeringen.

C4 Energis Solkartan är inställd på 0,9 kr/kWh vilket är ungefär kostnaden för att köpa in din el från C4 Energi AB (elhandel) + C4 Elnät AB (nättjänsten). När du levererar ut på nätet så blir den sammanlagda ersättningen i praktiken densamma det vill säga 0,9 kr/kWh under förutsättning att elen säljs till C4 Energi AB.

Det går att använda rotavdraget när du ska installera solceller och då blir kostnadsreduktionen oftast cirka 9 %. Beroende på hur stor anläggning du bygger och i vilket nätområde du bor så blir återbetalningstiden olika.