Trygghetsavtal

En fjärrvärmecentral är normalt en mycket driftsäker anläggning. För dig som vill känna extra trygghet har vi tagit fram ett trygghetsavtal där vi erbjuder jour dygnet runt, året runt.

Bild på fem av våra medarbetare som står framför en servicebil.

Har du trygghetsavtal byter vi rörliga komponenter som ventiler, pumpar och reglercentral. C4
Energis ansvar begränsas till fjärrvärmerören och värmeväxlarpaketet. Den som inte har trygghetsavtal får vid en utryckning betala en inställelseavgift samt timdebitering. Naturligtvis kostar det inget om felet ligger hos oss. Materialkostnad tillkommer.

I C4 Energis trygghetsavtal för fjärrvärme till privatpersoner ingår

  • Jour dygnet runt alla dagar.
  • Utbyte av ventiler, pumpar, tryckhållningskärl och reglerutrustning.
  • Självriskeliminering, vilket innebär att vi står för
    självrisken i din hemförsäkring vid skador som beror på
    fjärrvärmecentralen.

Detta ingår inte

• Anskaffning och påfyllning av salt för avhärdningsfiltret.
• Utbyte av fjärrvärmeväxlare eller saltfilter.
• Service på saltfiltret.
• Service på husets övriga system för värme och varmvatten så som termostatventiler, vattenkranar, blandare mm.
• Luftning av värmesystemet.

Övrigt

• Om vi behöver rycka ut på natten eller om vi kan vänta till dagtid bestämmer vi tillsammans med dig.
• Om du har en anläggning äldre än fem år och önskar teckna trygghetsavtal måste anläggningen först besiktigas och sättas i funktionellt skick.
• Om du har en anläggning äldre än tio år kan vi inte erbjuda trygghetsavtal.

Pris på vårt trygghetsavtal hittar du här.

Ring oss på 044-780 76 08 för att beställa trygghetsavtal.