Våra priser för elnätet privatkunder

Nätavgiften för elnätet är kostnaden för överföring av el till ditt hem samt för drift och underhåll av elnätet.

Priset baseras på vilket typ av abonnemang du har. Förutom de som räknas som lägenhet är abonnemanget baserat på din huvudsäkring.

Prislista Elnät baserat på säkring

(Gäller från och med 2022-01-01)

Mätarsäkring Ampere (A)

Fast nätavgift kr/år

inkl. moms

Fast nätavgift kr/år

exkl. moms

Lägenhet 1 575 1 260
16 A 3 570 2 856
20 A 4 945 3 956
25 A 6 175 4 940
35 A 9 035 7 228
50 A 13 375 10 700
63 A 17 650 14 120
80 A 25 075 20 060
100 A 35 125 28 100
125 A 49 875 39 900
160 A 67 375 53 900
200 A 87 875 70 300

 

Rörliga avgifter

Överföring 8,50 öre/kWh 6,80 öre/kWh

 

Statliga avgifter som ingår i fast avgift enligt nedan:

  • Elberedskapsavgift 39,20 kr/år exkl. moms
  • Elsäkerhetsavgift 10,25 kr/år exkl. moms
  • Nätövervakningsavgift 4,35 kr/år exkl. moms

Statliga avgifter som inte ingår i fast avgift enligt nedan:

  • Energiskatt 35,60 öre/kWh exkl. moms

 

Anslutningsavgift

Du ska ansluta en ny fastighet till vårt elnät behöver betala en anslutningsavgift.

 

Ersättning för inmatningskunder (mikroproduktion)

(Gäller från och med 2018-01-01)

Energiersättning 5,50 öre/kWh exkl. moms

 

För mikroproduktion är kravet för detta abonnemang att produktionskällan inte är större än 43,5 kW och att den kan anslutas till en befintlig mätarsäkring om maximalt 63 A, samt under ett kalenderår använder mer el än vasd som matas ut på elnätet i from av överskott.

Om kunden under ett kalenderår använder mindre el än vad som matas ut på elnätet i form av överskott, det vill säga huvudsakligen elproduktion så får en fast avgift tas ut som motsvarar mätning, beräkning och rapportering. Denna mätavgift kan faktureras i efterhand. Mätavgiftens nivå är 850 kr/år exkl. moms.