Ändra elanslutning privatkund

När du renoverar, gör ombyggnad eller tillbyggnad kan du behöva flytta ledningar och mätare, göra utökningar/avslutning av abonnemang eller koppla till/från elen. Här följer information om hur du gör ändringar i din elinstallation.

Så här gör du för att göra ändringar i din elinstallation
 • Anlita en elektriker
  Kontakta ett auktoriserat företag och beskriv det du vill göra.
  På elsäkerhetsverket finns ett register över dessa företag.
 • Vi får din anmälan från elektrikern.
  Din elektriker skickar in föranmälan till oss att du vill göra någon ändring i din elanslutning.
 • För vissa typer av ärenden tar vi ut en avgift.
  I vissa fall tar vi ut en schablonavgift och i andra fall sammanställer vi en offert till dig där du kan se vad det kommer att kosta, hur lång tid vi beräknar att ditt ärende kommer att ta samt vilka övriga villkor som gäller. Offerten är giltig i tre månader och den beräknade tiden för ärendet gäller från det att vi har fått en signerad beställning från dig. Ju snabbare vi får den desto snabbare kan vi påbörja arbetet.
 • Din elektriker får våra villkor för sitt arbete
  Utifrån de uppgifter vi fått i föranmälan ger vi din elektriker de tekniska villkoren för att hen ska kunna göra sin del av arbetet. Är det de senaste gällande föreskrifter och standarder som föreligger innebär det att tex. anslutningspunkten skall vara i ett fasadmätarskåp, markmätarskåp, elnisch eller elrum.
 • Din elektriker meddelar att arbetet är slutfört
  Innan vi kan göra vår del av jobbet måste din elektriker intyga att allt är förberett och klart genom att skicka in en färdiganmälan. Där kan elektrikern också ange önskemål om önskat datum för arbetet.
 • Vår elmontör slutför arbetet
  När vi fått färdiganmälan från din elektriker och eventuell påskriven beställning från dig, skickar vi en arbetsorder till vår montör. Montören bokar då en tid med din elektriker. Det tar cirka två till fyra veckor från det att montören fått en arbetsorder till dess att arbetet är utfört.
Ska du ändra en elinstallation i högspänningsnätet?

Hör av dig till din kontaktperson på C4 Elnät eller till vår företagskundservice, så hjälper de dig vidare till en av våra specialister.

Vad kostar det?

Schablonavgift:

A Servisändringar för servissäkring 16-25A:

• Om serviskabelns ålder är mer än 30 år, och kund begär flyttning av mätaren till fasadmätarskåp och byte och flyttning av serviskabeln inom tomt, skickas ingen faktura till kunden. Flyttning av serviskabeln kan bara göras i samråd med C4 Elnät. Kund är ansvarig för rörförläggning inom tomt.

• Om serviskabelns ålder är upp till 30 år, skickas ingen faktura till kund för flyttning av mätaren till fasadmätarskåp, men kund faktureras med 2500kr och kostnad för kabeln inom tomt för flyttning av serviskabeln inom tomt. Servisändringen kan bara göras i samråd med C4 Elnät. Kund är ansvarig för rörförläggning inom tomt.

B – Om kundens anläggning är ansluten till elnät och det ska monteras in en eller flera nya mätare, faktureras kunden för varje ny mätare enligt följande prislista.

Antal nya mätare Pris per styck Exempel
1-5 1500kr 2 nya mätare = 2 * 1500 = 3000kr
6 eller fler 750kr 7 nya mätare = 7 * 750 = 5250kr


C – 
Vid återkoppling av en serviskabel och montering av en mätare utan ändring i servisens sträckning, startas ett nytt abonnemang och kund faktureras med 2000kr.