Elavtal

För en ljusare framtid Du som kund hos C4 Energi är enkelt med och bidrar till en ljusare framtid – oavsett vilket elavtal du väljer. Hos oss får du alltid ett fossilfritt elavtal och du kan också välja till närproducerad förnybar el. Om du bor inom vårt elnät gör du samtidigt dig själv en tjänst eftersom du får en gemensam faktura för både elnät och elhandel.

Vad är skillnaden mellan fossilfri el och förnybar el?

Fossilfri el är energi som inte genereras genom förbränning av fossila bränslen såsom kol, olja eller naturgas. Elen kommer från energikällor som sol, vind, vattenkraft och kärnkraft, samt energieffektivitet och lagringstekniker. Målet är att eliminera utsläppen av växthusgaser från elproduktionen.

Förnybar el är en underkategori av fossilfri el. Den kommer enbart från naturliga och förnybara energikällor som solenergi, vindkraft, vattenkraft och biobränsle. Det innebär att dessa energikällor är självförnyande och inte bidrar till uttömningen av icke-förnybara resurser.

Elavtal som är bra för klimatet

Sammanfattningsvis, medan fossilfri el inkluderar en bredare uppsättning teknologier, är förnybar el specifikt begränsad till naturliga och hållbara energikällor. Båda alternativen är viktiga för att minska beroendet av fossila bränslen och minska klimatförändringarna.

Skillnaden mellan elnät och elhandel

C4 Elnät äger elnätet i tätorterna Kristianstad och Åhus med omkringliggande bebyggelse. Du kan som kund inte välja ditt elnätsbolag utan det handlar om var du bor geografiskt. Däremot kan du själv välja vem du vill köpa din el ifrån.

Om du bor inom vårt elnät gör du samtidigt dig själv en tjänst eftersom du får en gemensam faktura för både elnät och elhandel.

 

Miljöpåverkan av C4 Energis sålda el år 2023

Mängd koldioxid: 0 gram/kWh
Mängd kärnbränsleavfall: 0,000 gram/kW

Energimix kund förnybar 1.jpg