Samhällsengagemang

Det lokala föreningslivet är viktigt för oss på C4 Energi. Det skapar sysselsättning och mening för våra barn och ungdomar samt bidrar till att Kristianstads kommun är en attraktiv kommun att leva och bo i.

Fotbollstjejer i Kristianstad

Föreningar verksamma i Kristianstads kommun är välkomna att söka sponsring hos oss på C4 Energi. Föreningar är välkomna med en ansökan per förening och år. I ansökan önskar vi information om föreningen, vilken verksamhet ni bedriver, hur mycket pengar ni ansöker om samt vilka motprestationer ni kan erbjuda oss.

C4 Energi sponsrar årligen flera stora och små föreningar i Kristianstads kommun. Bara för att en förening erhållit sponsring under ett år betyder det inte automatiskt att föreningen erhåller pengar även nästa år. C4 Energi tar årligen beslut om vilka föreningar som vi ska sponsra.

Blå partner

Föreningen erhåller 5 000 kronor och C4 Energi erhåller klickbar logotyp på föreningens hemsida samt skylt på idrottsplats/idrottshall/föreningslokal eller liknande.

Röd partner

Föreningen erhåller 10 000 kronor och C4 Energi erhåller förutom klickbar logotyp på föreningens hemsida samt skylt på idrottsplats/idrottshall/föreningslokal annan motprestation i enlighet med beloppet som utbetalas. Vänligen ange utförligt i er ansökan hur denna motprestation kan komma att se ut.

Gul partner

Föreningen erhåller upp till 25 000 kronor och C4 Energi erhåller förutom klickbar logotyp på föreningens hemsida samt skylt på idrottsplats/idrottshall/föreningslokal annan större motprestation i enlighet med beloppet som utbetalas. Vänligen ange utförligt i er ansökan hur denna motprestation kan komma att se ut. Det kan handla om sponsring för större projekt som föreningen bedriver eller liknande.

Aktuellt för sponsring

Ansökan om sponring för 2024 är stängd. Sista ansökningsdagen var 31/8.

Du kommer få besked om din förening beviljats sponsring eller inte under hösten. Ansökningar inkomna efter angivet datum kommer inte att behandlas.

Möjligheten att ansöka om sponsring för 2024 är stängd.