Ny prismodell för överföringsavgiften

Varje år justeras elnätspriset för att möta de nya förrutsättningar och förhållandena på elmarknaden. Inför detta året införs även en ny prismodell för att möta de rörliga elpriset och på så sätt säkerställa en rättvis och kostnadseffektiv överföringsavgift för våra kunder.

Förändring i elnätsavgiften

Elnätsavgiften består till huvudsak av två olika avgifter, abonnemangsavgift och överföringsavgift. Abonnemangsavgiften är fast och täcker kostnaderna för att upprätthålla och underhålla elnätet, medan överföringsavgiften är kostnaden som täcker den energi du har förbrukat.

Till skillnad mot tidigare, blir nu överföringsavgiften delvis baserad på månadens genomsnittliga spotpris, och kommer därför variera från månad till månad.

Varför förändrar vi vår prismodell?

Med ett rörligt marknadspris blir en fast överföringsavgift svår att beräkna på ett rättvist sätt. För att avspegla de varierande priserna inför vi därför en dynamisk överföringsavgift. Detta möjliggör en mer flexibel prismodell som återspeglar de faktiska kostnaderna för att driva elnätet och möjliggöra en säker elförsörjning.

Vad används elnätskostnaderna för?

Elnätsavgifterna används för att täcka olika aspekter av eldistribution och elnätsinfrastrukturen, inklusive underhåll, investeringar, tekniska innovationer, elmätaravläsning, administration, elsäkerhet, driftsstabilitet och kapacitetsökningar. Sammanfattningsvis möjliggör dessa avgifter en pålitlig elleverans och bidrar till hållbarheten och effektiviteten i användningen av elresurser.

Priser och justeringar 2024

Säkringstariff

Säkringstariff
Fast avgift
Kostnad
kr/år
Kostnadsförändring,
kr/år
kostnadsförändring, kr/mån
16A (Lgh) 1 610 222 19
16A 3 480 480 40
20A 4 821 665 55
25A 6 018 830 69
35A 8 807 1 215 101
50A 13 034 1 798 150
63A 17 200 2 372 198
80A 24 434 3 370 281
100A 34 229 4 721 393
125A 48 599 6 703 559
160A 65 651 9 055 755
200A 85 627 11 811 984

 

Överföringsavgift öre/kWh Kostnad, öre/kWh Prisförändring öre/mån
Nuvarande prognos 11,71 -4,3