Våra priser, avtal och villkor

Priserna för dig som företagskund regleras av den prismodell vi tagit fram för fjärrvärme till större fastigheter. Våra priser för underhåll, salt och serviceavtal finns att hitta här.

C4 Energis har en prismodell för fjärrvärme till större fastigheter som ska vara transparent, spegla våra kostnader för fjärrvärmen på ett riktigt sätt och ge incitament för dig som företagare att energieffektivisera din fastighet.

Du kan välja om du vill ha ett serviceavtal med oss på C4 Energi. Prislistan för det samt prislistor för underhåll och salt hittar du nedan.

Prislista serviceavtal

Du som ägare av en större fastighet har möjlighet att teckna ett serviceavtal. För din och dina hyresgästers trygghet. Det finns tre olika nivåer av serviceavtal

A. Vi kommer ut till din anläggning och gör funktionskontroll och inspektion vid ett tillfälle under tiden: 1/4 - 30/9. Under perioden 1/10 - 31/3 kommer vi ut 3 gånger. Aktuell checklista fylls i vid varje inspektion och placeras i servicepärmen. Beredskap på icke ordinarie arbetstid. Utryckning debiteras enligt prislista.
Kostnad: 2 120 kronor/år.

B. Vi kommer ut till din anläggning och gör en funktionskontroll och inspektion en gång per månad samt att vi också sköter påfyllning av avhärdningsfilter. Aktuell checklista fylls i vid varje inspektion och placeras i servicepärmen. Beredskap på icke ordinarie arbetstid. Utryckning debiteras enligt prislista. 
Kostnad: 6 350 kronor/år.

C. Vi kommer ut till din anläggning och gör en funktionskontroll och inspektion en gång varannan vecka samt att vi också sköter påfyllning av avhärdningsfilter. Aktuell checklista fylls i vid varje inspektion och placeras i servicepärmen. Beredskap på icke ordinarie arbetstid. Utryckning debiteras enligt prislista. Kostnad: 13 750 kronor/år.

Kostnader för reparationer, reservdelar, beredskapsutryckning och leverans av salt tillkommer. Priserna gäller från 1 september 2021. Moms tillkommer.

Prislista för underhåll - näringsidkare

Inställelse vardagar mellan 07:00 och 16.00 - 400 kronor exkl. moms.

Inställelse kvällar/helger - 800 kronor exkl. moms.

Timlön vardagar mellan 07:00 och 16:00  (min tid 1h) - 440 kronor exkl. moms.

Timlön kvällar/helger (min tid 1 h) - 660 kronor exkl. moms.

Materialkostnader - Nettopris (vårt inköpspris) +15%

Moms tillkommer på alla priser. Priserna gäller från 2019.

Prislista salt - näringsidkare (alla som har serviceavtal A, B eller C)

Priserna är exkl. moms och vi säljer även till kunder utan serviceavtal.

100 kronor/säck - Kunden får det hemkört.

119 kronor/säck - Kunden får det hemkört och inburet i källare/förråd dagtid mellan 08:00 och 16:00.

Vid beställning av hel pall (40 stycken säckar)

85 kronor/säck - Kunden får det hemkört.

95 kronor/säck - Kunden får det hemkört och inburet i källare/förråd dagtid mellan 08:00 och 16:00.

Byggvärme

Energipris 2021: 102,00 öre/kWh