Frågor och svar

Här finner du några av de vanligaste frågorna vi fått om den nya prismodellen för större fastigheter som började gälla den 1 januari 2019. Naturligtvis har vi skrivit ner svaren på dem också.

Varför ska ni ha en ny prismodell?

Med den nya prismodellen vill vi ge våra kunder rätt incitament till att göra energibesparingar samt få en mer kostnadsriktig prissättning för oss. Under vintern är det dyrare för oss att producera värme medan det på sommaren är billigare. Med en kostnadsriktig prissättning får ni som kund en högre kostnad under vintern, medan det under sommaren blir tvärtom. Den nya prismodellen innebär att ni har större möjlighet att påverka era kostnader genom att göra effektiviseringsåtgärder som minskar ert uttag av energi under de månader då det är som kallast. På så sätt kan vi tillsammans arbeta för att hålla nere kostnaderna och långsiktigt behålla ett attraktivt fjärrvärmepris.

Vad innebär den nya prismodellen? Vad är skillnaden mot tidigare?

Kostnaden för att producera värme varierar stort över året. I den nya prismodellen finns ett sommarpris och ett vinterpris. Både produktion och distribution i fjärrvärmesystemet dimensioneras efter behoven under den allra kallaste perioden på året. I den nya prismodellen ersätts därför den tidigare abonnerade effekten med en faktiskt uppmätt dygnsmedeleffekt som baseras på de senaste tolv månaderna. Flödesavgiften som fanns i den gamla prismodellen försvinner helt.

Varför görs detta just nu?

Anledningen till att vi inför den nya prismodellen nu är att ny teknik med fjärravlästa mätare har möjliggjort för oss att grunda effektavgiften på verkliga mätvärden istället för uppskattade eller genomsnittliga effektbehov.

Vilka omfattas av den nya prismodellen?

Det gör våra större fjärrvärmekunder såsom företag och bostadsrättsföreningar etc. Villakunder omfattas inte av förändringen.

På vilket sätt styr den nya prismodellen mot hållbarhet?

Genom införandet av den nya prismodellen vill vi uppmuntra våra kunder att göra energibesparande åtgärder som sänker förbrukningen av fjärrvärme vintertid. Även om fjärrvärme är ett miljövänligt uppvärmningsalternativ är energibesparingar alltid positivt för miljön. Ett jämnare effektuttag ger en högre resurseffektivitet.

Är detta en höjning av priset?

Nej det är det inte. Vår målsättning är att även fortsatt kunna erbjuda er som kund ett attraktivt pris på fjärrvärme. För en del kunder innebär den här förändringen en höjning av kostnaden och för andra kunder innebär den en sänkning, beroende på förbrukningsmönster. För oss innebär detta att kostnaden för dig som kund bättre överensstämmer med den kostnad vi har för den fjärrvärme du förbrukar.

Varför skiljer sig energipriset mellan vinter och sommar?

Under de kalla vintermånaderna kostar det mer för oss att producera fjärrvärme än vad det gör på sommaren. Vi vill att våra kostnader ska återspeglas i våra kunders pris. Därför skiljer det sig också i pris mellan de varma och de kalla månaderna. Den nya prismodellen ger er som kund bättre incitament till att genomföra rätt energieffektiviseringar i er fastighet.

Vad menar ni med effektpris?

Effektpriset grundas på uppmätta värden av er fastighets värmeförbrukning per dygn, delat med 24 timmar. Detta är alltså fastighetens dygnsmedeleffekt. Den högsta dygnsmedeleffekten under de senaste 12 månaderna ligger till grund för effektkostnaden. Dock som lägst 3 kW. Effektpriset speglar hur mycket effekt vi måste reservera i vår anläggning till just er fastighet.

Hur påverkar förändringen av effektpriset mig?

Tidigare upplevde du som kund troligen att kostnaden för effekt var i stort sett densamma från år till år. Nu kommer denna att variera mer mellan varma och kalla år. Den tidigare abonnerade effekten ersätts nu av en faktiskt uppmätt dygnsmedeleffekt som baseras på de senaste tolv månaderna. Det ger en kostnad som bättre stämmer överens med verklighetens kostnader för att producera den fjärrvärme du behöver.

Varför tar ni betalt för effekt?

Både produktion och distribution i fjärrvärmesystemet dimensioneras efter behoven under den allra kallaste perioden på året. Upprätthållandet av denna kapacitet kostar pengar. Genom att ta betalt för vad varje fastighet förbrukar kan kostnaderna för kapaciteten i produktion och distribution fördelas på ett mer korrekt sätt än tidigare. Effektiviseringsåtgärder som sänker förbrukningen när det är som kallast innebär således en kostnadsbesparing för både kunderna och C4 Energi.

Hur kan man vara säker på att mätvärdena stämmer?

Alla mätare som används är noga kontrollerade och provade av en ackrediterad mätfirma och byts ut var 10 år enligt lagen. Innan ni debiteras så görs det också en validering på att de mätvärden som inkommit är korrekta.

Hur kan det komma sig att kostnaden för effekt skiljer sig mellan likadana hus?

Effektbehovet skiljer sig åt beroende på storleken på fastigheten men också på beteende och antal boende i hushållet. Det kan också skilja sig beroende på att likadana fastigheter har genomfört olika typer av effektiviseringsåtgärder.

Har du någon fråga som inte finns med här?

Vänligen kontakta vår kundservice vardagar 08:00-16:00 på telefonnummer 044-780 75 20 eller kundservice@c4energi.se