Prismodell för större fastigheter

Sedan den 1 januari 2019 har vi en ny prismodell för större fastigheter och bostadsrättsföreningar. Vi skapar incitament för att värna om vår miljö så att det lönar sig med energibesparingar.

Lägenhetshus i bakgrunden i förgrunden är grenar från ett träd med gröna löv.

Vår prismodell

Nu har våra kunder möjlighet att påverka sina kostnader genom att genomföra effektiviseringsåtgärder som minskar uttaget av energi.

  • Energipriset är säsongsberoende vilket gör att det är högre på vintern när värmen kostar mer att producera medan det är lägre på sommaren när värmen kostar mindre att producera. På sommaren april-oktober är priset 25,25 öre/kWh och på vintern november-mars är priset 50,50 öre/kWh.
  • När det gäller effektpriset ersätts den tidigare abonnerade effekten med faktiskt uppmätt dygnsmedeleffekt (kW under ett dygn). Det visar på ett mer korrekt sätt hur mycket effekt som förbrukas i fastigheten. Effektuttaget har stor betydelse för vilken kostnad vi har för leveransen, eftersom den avgör hur stor kapacitet vi måste upprätthålla.

*Det tidigare flödespriset finns inte i den nya prismodellen.

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Ungefär hälften av all uppvärmning kommer från fjärrvärme och i Kristianstad produceras fjärrvärmen huvudsakligen i Allöverket. Genom att välja fjärrvärme från C4 Energi minskar du din klimatpåverkan. För varje kg CO2e som C4 Energis verksamheter gav upphov till under 2018 så bidrog C4 Energi samtidigt till att utsläpp av 5,3 kg CO2e kunde undvikas på annat håll.

Om alla invånare i Kristianstads kommun avstod från att köra bil under drygt 1 år skulle vi få en lika stor minskning av koldioxidutsläppen som C4 Energi bidrog med under 2018.

Att välja C4 Energi och vår fjärrvärme är bra idag men också för framtiden.