Prismodell för större fastigheter

Sedan den 1 januari 2019 har vi en ny prismodell för större fastigheter, bostadsrättsföreningar med flera. Med den vill vi ge våra kunder rätt incitament till att göra energibesparingar samt få till en mer kostnadsriktig prissättning för oss.

Lägenhetshus i bakgrunden i förgrunden är grenar från ett träd med gröna löv.

I vår strävan mot ett hållbart Kristianstad tar vi nu ett nytt viktigt steg med en ny prismodell som ska vara hållbar för både miljön, för kunderna och för oss. Med den nya prismodellen för fjärrvärme som införs 1 januari 2019 speglar priset verkligheten på ett bättre sätt. Under vintern har vi högre kostnader vilket innebär att priset för kunden också måste vara högre medan det under sommaren är tvärtom.

Det här innebär den nya prismodellen

Nu har våra kunder möjlighet att påverka sina kostnader genom att genomföra effektiviseringsåtgärder som minskar uttaget av energi under de månader då det är som kallast. Den nya prismodellen består av ett energipris och ett effektpris.

  • Energipriset är säsongsberoende vilket gör att det är högre på vintern när värmen kostar mer att producera medan det är lägre på sommaren när värmen kostar mindre att producera. På sommaren april-oktober är priset 25,25 öre/kWh och på vintern november-mars är priset 50,50 öre/kWh.

 

  • När det gäller effektpriset ersätts den tidigare abonnerade effekten med faktiskt uppmätt dygnsmedeleffekt (kW under ett dygn). Det visar på ett mer korrekt sätt hur mycket effekt som förbrukas i fastigheten. Effektuttaget har stor betydelse för vilken kostnad vi har för leveransen, eftersom den avgör hur stor kapacitet vi måste upprätthålla.

Effektpris 2021.jpg

  • Det tidigare flödespriset finns inte i den nya prismodellen.

Förändringen gäller våra större fjärrvärmekunder såsom företag, bostadsrättsföreningar med flera. Genom att välja fjärrvärme bidrar du redan idag till en resurssnål och miljövänlig uppvärmningsform. Den nya prismodellen ger dig som kund ännu fler möjligheter att effektivisera din energiförbrukning och den gynnar energibesparingsåtgärder.

Fjärrvärme är bra för miljön

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Ungefär hälften av all uppvärmning kommer från fjärrvärme och i Kristianstad produceras fjärrvärmen huvudsakligen i Allöverket. Genom att välja fjärrvärme från C4 Energi minskar du din klimatpåverkan. För varje kg CO2e som C4 Energis verksamheter gav upphov till under 2018 så bidrog C4 Energi samtidigt till att utsläpp av 5,3 kg CO2e kunde undvikas på annat håll.

Om alla invånare i Kristianstads kommun avstod från att köra bil under drygt 1 år skulle vi få en lika stor minskning av koldioxidutsläppen som C4 Energi bidrog med under 2018.

Att välja C4 Energi och vår fjärrvärme är bra idag men också för framtiden.