Tjänster, priser och villkor företag

Nätavgiften för elnätet är kostnaden för överföring av el till ditt företag samt för drift och underhåll av elnätet.

Prislista Elnät baserat på säkring

Mätarsäkring Ampere (A) Fast nätavgift kr/år
inkl. moms
Fast nätavgift kr/år
exkl. moms
Lägenhet 1 576 1 261
16 A 3 571 2 857
20 A 4 946 3 957
25 A 6 176 4 941
35 A 9 036 7 230
50 A 13 376 10 701
63 A 17 651 14 121
80 A 25 076 20 061
100 A 35 126 28 101
125 A 49 876 39 901
160 A 67 376 53 900
200 A 87 876 70 301
Rörlig avgift Pris inkl. moms Pris exkl. moms
Överföring 8,50 öre/kWh 6,80 öre/kWh

Anslutningsavgift

Du som ska ansluta en ny fastighet till vårt elnät behöver betala en anslutningsavgift.


Prislista för inmatningskunder

Prisuppgifterna omfattar såväl ersättning som avgifter vid produktion och inmatning

Ersättning för inmatningskunder

(Gäller från och med 2022-01-01)

Småskalig elproduktion, anläggningar mindre än 1500 kW

Anslutningsspänning 0,4 kV 10 kV
Energiersättning 5,50 öre/kWh 3,90 öre/kWh


Elproduktion, för anläggningar mer än 1500 kW

Anslutningsspänning 10 kV 50 kV
Energiersättning 3,90 öre/kWh 3,60 öre/kWh
Effektersättning under vintervardag - Kraftvärme 12,0 kr/kW, månad 8,5 kr/kW, månad

Med vintervardag avses måndag-fredag, klockan 06:00-22:00 under månaderna januari-mars och november-december. Undantagna helgdagar är nyårsdagen, trettondag jul, långfredag, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton. 

Avgifter

(Gäller från och med 2018-01-01)

Småskalig elproduktion, anläggningar mindre än 1500 kW

Anslutningsspänning 0,4 kV 10 kV
Fast avgift, kr/år 0 kr 0 kr
Mätavgift 1 500 kr/år 1 500 kr/år


Elproduktion, för anläggningar mer än 1500 kW

Anslutningsspänning 10 kV 50 kV
Fast avgift, kr/år 0 kr alt. 25 560 kr/år 0 kr alt. 40 080 kr/år
Mätavgift 1 500 kr/år alt. 0 kr/år 1 500 kr/år alt. 0 Kr/år
Effektavgift 7,0 kr/kW, månad 5,0 kr/kW, månad


Fastavgift (avser anläggningar mer än 1 500 kW)
Den fasta avgiften är den årliga avgiften som debiteras då ett gällande elnätsavtal avseende konsumtion saknas för anläggningen. Den fasta avgiften debiteras månadsvis. Finns gällande elnätsavtal avseende konsumtion för anläggningen är den fasta avgiften 0 kr per år.

Mätavgift (avser anläggningar mer än 1 500 kW)
Mätavgift är en årlig avgift som debiteras vid insamling av dubbla mätserier (produktion och konsumtion) i samma anläggning. Mätavgiften debiteras månadsvis. Om endast insamling avseende produktion sker i anläggningen är mätavgiften 0 kr per år.

Effektavgift
Effektavgift baseras på varje kalendermånads högsta inmatade timmedeleffekt under månaden. Effektavgift debiteras månadsvis.