Våra priser för elnätet - företagskunder

Nätavgiften för elnätet är kostnaden för överföring av el till ditt företag samt för drift och underhåll av elnätet.

Prislista Elnät baserat på säkring

(Gäller från och med 2022-01-01)

Mätarsäkring Ampere (A)

Fast nätavgift kr/år

inkl. moms

Fast nätavgift kr/år

exkl. moms

Lägenhet 1 575 1 260
16 A 3 570 2 856
20 A 4 945 3 956
25 A 6 175 4 940
35 A 9 035 7 228
50 A 13 375 10 700
63 A 17 650 14 120
80 A 25 075 20 060
100 A 35 125 28 100
125 A 49 875 39 900
160 A 67 375 53 900
200 A 87 875 70 300

 

Rörliga avgifter

Överföring 8,50 öre/kWh 6,80 öre/kWh


Statliga avgifter som ingår i fast avgift enligt nedan:

  • Elberedskapsavgift 39,20 kr/år exkl. moms
  • Elsäkerhetsavgift 10,25 kr/år exkl. moms
  • Nätövervakningsavgift 4,35 kr/år exkl. moms

Statliga avgifter som inte ingår i fast avgift enligt nedan:

  • Energiskatt 35,60 öre/kWh exkl. moms

 

Anslutningsavgift

Du ska ansluta en ny fastighet till vårt elnät behöver betala en anslutningsavgift.

Prislista för inmatningskunder

(Gäller från och med 2018-01-01)

Småskalig elproduktion, anläggningar mindre än 1500 kW

Anslutningsspänning 0,4 kV 10 kV
Fast avgift, kr/år 0 kr 0 kr
Mätavgift 1 500 kr/år 1 500 kr/år

 

Elproduktion, för anläggningar mer än 1500 kW

Anslutningsspänning 10 kV 50 kV
Fast avgift, kr/år 0 kr alt. 25 560 kr/år 0 kr alt. 40 080 kr/år
Mätavgift 1 500 kr/år alt. 0 kr/år 1 500 kr/år alt. 0 Kr/år
Effektavgift 7,0 kr/kW, månad 5,0 kr/kW, månad

 

Fastavgift (avser anläggningar mer än 1 500 kW)

Den fasta avgiften är den årliga avgiften som debiteras då ett gällande elnätsavtal avseende konsumtion saknas för anläggningen. Den fasta avgiften debiteras månadsvis. Finns gällande elnätsavtal avseende konsumtion för anläggningen är den fasta avgiften 0 kr per år.

Mätavgift (avser anläggningar mer än 1 500 kW)

Mätavgift är en årlig avgift som debiteras vid insamling av dubbla mätserier (produktion och konsumtion) i samma anläggning. Mätavgiften debiteras månadsvis. Om endast insamling avseende produktion sker i anläggningen är mätavgiften 0 kr per år.

Effektavgift

Effektavgift baseras på varje kalendermånads högsta inmatade timmedeleffekt under månaden. Effektavgift debiteras månadsvis.

 

Ersättning för inmatningskunder

(Gäller från och med 2022-01-01)

Småskalig elproduktion, anläggningar mindre än 1500 kW

Anslutningsspänning 0,4 kV 10 kV
Energiersättning 5,50 öre/kWh 3,90 öre/kWh

 

Elproduktion, för anläggningar mer än 1500 kW

Anslutningsspänning 10 kV 50 kV
Energiersättning 3,90 öre/kWh 3,60 öre/kWh
Effektersättning under vintervardag - Kraftvärme 12,0 kr/kW, månad 8,5 kr/kW, månad

 

Med vintervardag avses måndag-fredag, klockan 06:00-22:00 under månaderna januari-mars och november-december. Undantagna helgdagar är nyårsdagen, trettondag jul, långfredag, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton.