Ersättning för produktion

Här kan du läsa mer om gällande villkor för den producerade el som du skickar åter in i elnätet. Ersättning och villkor kan variera beroende på hur mycket el du producerar. Prisuppgifterna omfattar såväl ersättning som avgifter vid produktion och inmatning.

Mikroproduktion för företag

Det finns en del att tänka på för dig som företagare när du vill bli mikroproducent av el. Här kan du läsa mer om det du behöver veta och har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

För att räknas som mikroproducent av el måste du använda mer el än du producerar under ett år. Det gäller säkringsabonnemang upp till 63A och en elproduktionsanläggning med en effekt av maximalt 43,5kW. Du producerar din el för eget bruk och din anläggning måste ligga i C4 Energis elnätsområde. Om du producerar mer än det du använder ändras villkoren från mikroproduktion till småskalig elproduktion.

Prislista elhandel - ersättning för överskottsel

Den el som du inte själv behöver kan du sälja till en elhandlare, antingen till ett fast pris eller till ett som följer timpriserna på Nordpools spotmarknad. Vår ersättning baseras på Nordpools spotpris och ett avtalat påslag/avdrag. För att du ska få ersättning från vårt elhandelsbolag, C4 Energi AB, måste du även ha ett giltigt elhandelsavtal med oss och din anläggning måste tillhöra C4 Energis elnätsområde. Kontakta oss om du vill teckna ett avtal.

Ersättning för nätnytta

(Gäller från och med 2023-01-01)

Småskalig elproduktion, anläggningar mindre än 1500 kW

Anslutningsspänning 0,4 kV 10 kV
Energiersättning 11,00 öre/kWh 9,30 öre/kWh


Elproduktion, för anläggningar mer än 1500 kW

Anslutningsspänning 10 kV 50 kV
Energiersättning 9,30 öre/kWh 8,60 öre/kWh
Effektersättning under vintervardag - Kraftvärme 18,00 kr/kW, månad 16,50 kr/kW, månad

Med vintervardag avses måndag-fredag, klockan 06:00-22:00 under månaderna januari-mars och november-december. Undantagna helgdagar är nyårsdagen, trettondag jul, långfredag, annandag påsk, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton. 

Avgifter

(Gäller från och med 2023-01-01)

Småskalig elproduktion, anläggningar mindre än 1500 kW

Anslutningsspänning 0,4 kV 10 kV
Fast avgift, kr/år 0 kr 0 kr
Mätavgift 1 600 kr/år 1 600 kr/år


Elproduktion, för anläggningar mer än 1500 kW

Anslutningsspänning 10 kV 50 kV
Fast avgift, kr/år 0 kr alt. 26 838 kr/år 0 kr alt. 42 084 kr/år
Mätavgift 1 600 kr/år alt. 0 kr/år 1 600 kr/år alt. 0 Kr/år
Effektavgift 7,20 kr/kW, månad 5,20 kr/kW, månad

 

Elcertifikat och ursprungsgarantier

För varje megawattimme förnybar el som du producerar kan du få ett elcertifikat och en ursprungsgaranti, som du sedan kan sälja. Köpare av certifikat är ofta elleverantörer och andra aktörer som enligt lag är skyldiga att ha ett visst antal certifikat i förhållande till sin elförsäljning. Ursprungsgarantierna köps av elproducenter och elleverantörer som vill kunna visa sina kunder vilken energikälla elen kommer ifrån.

C4 Energi rapporterar utan kostnad uppgifter om din överskottsproduktion till Energimyndigheten. Om du vill ha elcertifikat för hela din produktion kan du installera en särskild elcertifikatsmätare för detta.

Läs mer om Mikroproduktion av förnybar el – privatbostad
Läs mer om Mikroproduktion av förnybar el – näringsfastighet

Läs mer om Energiskatt på el
Om försäljning av överskottsel

Om elcertifikatsystemet
Om ursprungsgarantier

Ansök om elcertifikat och ursprungsgarantier