Effekttariff lågspänning 0,4 kV

Alla priser på sidan är exkl. moms.
(Gäller från och med 2022-07-01)

Leveransspänning 0,4 kV

Fast avgift, kr/år 8 521
Effektavgift kr/kW, månad 62,20
Elöverföring, öre/kWh 8,10

Avgift för uttag av reaktiv effekt

För uttag av reaktivt effekt utöver den enligt tillämpningsbestämmelserna tillåtna nivån debiteras en särskild avgift. Avgiften är 30 kr/kVAr, månad.