Avtal och villkor

Här hittar du de avtalsvillkor och tillämpningsbestämmelser som gäller våra företagskunder på elnät. Överföring av el sker enligt gällande tariffer och med tillämpning av Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar, NÄT 2012 K eller NÄT 2012 N.