Ny elanslutning företag

För att få ström till din fastighet behöver du börja med att hitta en behörig elektriker och när ni är överens om hur din verksamhet ska tillkopplas till elnätet skickar elektrikern in en anmälan till oss på C4 Elnät.

Nycklar.jpg

När elektrikern har gjort sitt grundarbete är det vår tur att montera in en elmätare. Det är viktigt att du kontaktar elektrikern i en god tid innan du behöver ström till din verksamhet. Tänk på att lämna situationsplanen och alla uppgifter som behövs till elektrikern.

Så här går det till

 • Anlita en elektriker.
  Kontakta ett auktoriserat företag och beskriv det du vill göra. På elsäkerhetsverket finns ett register över dessa företag.
 • C4 Elnät får din anmälan från elektrikern.
  Din elektriker skickar in en föranmälan till oss så vi vet att du vill göra en anslutning till vårt elnät.
 • Du får en offert från oss. 
  Utifrån din anmälan genom elektrikern kommer vi att sammanställa en offert till dig. Då får du veta hur mycket din anslutning kommer att kosta och vilka villkor som gäller. Offerten gäller i en månad. Ju fortare vi får din beställning desto snabbare kan vi påbörja arbetet.
 • C4 Elnät förbereder arbetet och söker tillstånd.
  Vid en nyanslutning behöver vi ibland gräva utanför din tomt för att dra fram nya elkablar. Då krävs tillstånd från markägaren och det kan till exempel vara kommunen, vägföreningar eller Trafikverket. När vi fått de tillstånd som behövs kan vi utföra vårt arbete.
 • Elektrikern meddelar att arbetet är klart.
  Innan vi kan slutföra vårt arbete ska elektrikern intyga att allt är förberett genom att skicka en färdiganmälan till oss.
 • Vår elmontör slutför arbetet.
  När vi fått färdiganmälan kommer vi överens med din elektriker om tidpunkt för att slutföra arbetet tillsammans på plats. Anläggningen blir därefter spänningssatt.
 • Vid ny elanslutning - välj ett bra elavtal.
  Du väljer helt själv vilken elhandelsleverantör du vill ha. Om du inte gör något aktivt val får du elleverans från vår anvisade leverantör, C4 Energi AB. Det är alltid mer förmånligt att själv välja elhandelsavtal, så vi rekommenderar att du själv kontaktar en elhandelsleverantör och gör ett aktivt val.

Så här lång tid tar det att få en ny elanslutning

Vissa ärenden kan vi lösa inom några veckor medan andra tar några månader. Arbetets omfattning avgör hur lång tid det tar för oss att ge dig din nya anslutning. 

Elektrikern kommer att få besked om villkoren för sitt arbete inom två till fyra veckor från det att vi fått in en komplett föranmälan. Då skickar vi en offert som bekräftas av kunden genom en beställning. När elektrikern är klar med sitt arbete meddelar hen oss genom färdiganmälan att fastigheten är klar för inkoppling. Om elnätet går ända fram till fastighetsgränsen och er huvudsäkring är maximalt 25 A tar det sedan omkring två veckor för oss att installera elen. Vår elmontör kommer att kontakta er elektriker för att boka en tid.

För större elanslutningar eller om elnätet inte redan är framdraget till fastighetsgränsen måste vi bygga ut elnätet för att kunna genomföra anslutningen. Det kan då ta månader att färdigställa din elanslutning. Är arbetet särskilt omfattande kan det ta ytterligare tid.

Vad kostar det?

(Priserna gäller från 2021-04-01)

För lågspänningsanslutningar till och med 600 A servissäkring gäller tabellen nedan.

Klass Servissäkring (A) Anslutningsavgift (exklusive moms)
1 16-20-25 30 000
2 35-50-63 45 400
3 80-100-125 75 200
4 160 94 400
5 200 116 000
6 2*125 140 000
7 2*160 179 200
8 2*200 224 000
9 3*160 268 800
10 3*200 336 000

För Klass 1 ingår 45 meter kabel inom tomtmark. För övriga klasser tillkommer kostnad för kabel inom tomtmark. C4 Elnäts aktuella självkostnadspris tillämpas. Om avståndet mellan mätarskåp och anslutningspunkt i vårt elnät är större än 200 meter, eller för anslutningar utanför områden med sammanhållen bebyggelse, offereras dessa fall separat för varje enskilt fall.

 • För ett kedjehus med minst fem separata elanslutningar klass 1 25A, sänks anslutningsavgiften till 26000kr exkl moms per anslutning.
 • För två kedjehus inom samma fastighet med minst sju separata elanslutningar klass 1 25A och max fem meter avstånd mellan husen, sänks anslutningsavgiften till 26000kr exkl moms per anslutning.
 • För ett kedjehus med minst tio separata elanslutningar klass 1 25A, sänks anslutningsavgiften till 25000kr exkl moms per anslutning.

Större effektuttag

Vid effektuttag i storleksordningen 400-500 kW och däröver ska normalt anslutningen ske till högspänning med konstruktionsspänning 12 kV. Det görs en samlad bedömning av varje enskild anslutning och det är nätägaren som avgör vid vilken spänning anslutning skall ske.

Anslutning till högspänningsnät

Vill du ansluta din verksamhet till högspänningsnätet kan vi hjälpa dig att hitta en optimal lösning. Priset för 12 kV-anslutning är 350 kr/kW. Om avståndet mellan kundens transformatorstation och anslutningspunkt i vårt elnät är större än 200 meter, eller för anslutningar utanför områden med sammanhållen bebyggelse, offereras dessa fall separat för varje enskilt fall. För rådgivning är du välkommen att höra av dig till din kontaktperson här på C4 Elnät eller till kundservice.

Det här betalar du för

För att kunna ansluta fastigheter till elnätet krävs det anpassningar från högspänningsledningen till kabelskåpen. Det är stora investeringar som vi ofta gör flera år i förväg. Genom anslutningsavgiften fördelas sedan en del av kostnaden mellan fastighetsägarna. Du betalar för tillgång till elnätet och för servisledningen, det vill säga ledningen som går från vårt kabelskåp fram till företagets mätarskåp eller elrum.

Vill du överklaga din anslutningsavgift?

Eftersom Sveriges elnätsbolag inte är konkurrensutsatta står våra avgifter och villkor under Energimarknadsinspektionens tillsyn. Det är en oberoende myndighet som bevakar och godkänner priserna så att de är skäliga, kostnadsreflekterande och icke-diskriminerande. Du har alltid möjlighet att begära prövning av din nyanslutningsavgift hos Energimarknadsinspektionen.

Elsäkerhetslagen - se regler och bestämmelser här.