Ändra elanslutning företag

När du renoverar, gör ombyggnad eller tillbyggnad kan du som företagare behöva flytta ledningar och mätare, göra utökningar/avslutningar av abonnemang eller koppla till/från elen.

Så här gör du för att göra ändringar i din elinstallation
 • Anlita en elektriker.
  Kontakta ett auktoriserat företag och beskriv det du vill göra. Hos elsäkerhetsverket finns ett register över dessa företag.
 • Vi får din anmälan från elektrikern.
  Din elektriker skickar in föranmälan till oss att du vill göra någon ändring i din elanslutning.
 • För vissa typer av ärenden tar vi ut en avgift.
  I vissa fall tar vi ut en schablonavgift och i andra fall sammanställer vi en offert till dig där du kan se vad det kommer att kosta, hur lång tid vi beräknar att ditt ärende kommer att ta samt vilka övriga villkor som gäller. Offerten är giltig i tre månader och den beräknade tiden för ärendet gäller från det att vi har fått en signerad beställning från dig. Ju snabbare vi får den desto snabbare kan vi påbörja arbetet.
 • Din elektriker får våra villkor för sitt arbete.
  Utifrån de uppgifter vi fått i föranmälan ger vi din elektriker de tekniska villkoren för att hen ska kunna göra sin del av arbetet. Är det de senaste gällande föreskrifter och standarder som föreligger innebär det att tex. anslutningspunkten skall vara i ett fasadmätarskåp, markmätarskåp, elnisch eller elrum.
 • Din elektriker meddelar att arbetet är slutfört.
  Innan vi kan göra vår del av jobbet måste din elektriker intyga att allt är förberett och klart genom att skicka in en färdiganmälan. Där kan elektrikern också ange önskemål om önskat datum för arbetet.
 • Vår elmontör slutför arbetet.
  När vi fått färdiganmälan från din elektriker och eventuell påskriven beställning från dig, skickar vi en arbetsorder till vår montör. Montören bokar då en tid med din elektriker. Det tar cirka två till fyra veckor från det att montören fått en arbetsorder till dess att arbetet är utfört.
Ska du ändra en elinstallation i högspänningsnätet?

Hör av dig till din kontaktperson här på C4 Elnät eller till vår företagskundservice, så hjälper de dig vidare till en av våra specialister.

Vad kostar det?

Schablonavgift:

A - Flyttning av mätare till fasadmätarskåp. I enbostadshus eller tvåbostadshus där mätartavlan ligger inomhus och kund vill flytta mätaren till fasadmätarskåp faktureras kunden med 2000 kr exklusive moms. Kund är ansvarig för rörförläggning inom tomt. Vid ändring i servisens sträckning från tomtgräns till husgrund skickas en offert.

B -Vid montering av en ny mätare på en mätartavla som en befintlig elanslutning är kopplad till startas ett nytt abonnemang och kund faktureras med 1300kr.

C - Vid återkoppling av en serviskabel och montering av en mätare utan ändring i servisens sträckning, startas ett nytt abonnemang och kund faktureras med 1800 kr.

I övriga fall skickar vi en offert!