C4 Energis webbplats använder cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator. Jag accepterar cookies

Miljöcertifiering

C4 Energi är en viktig del av Kristianstads kommuns framgångsrika miljöstrategi. Miljöarbetet är integrerat som en naturlig del i C4 Energis verksamheter. Moderbolaget C4 Energi AB och dotterbolaget C4 Elnät AB är sedan tidigare certifierade enligt ISO 14001. Under 2014 har det andra dotterbolaget Kristianstads Biogas AB anslutits till miljöledningssystemet och ingår från 2015-02-09 i det nya koncerngemensamma certifikatet.

ISO 14001-certifikat - 1460 C4 Energikoncernen.pdf

 

C4 Energis miljöpolicy och medvetenhet om verksamhetens miljöpåverkan är bas för miljöarbetet och ger tillsammans med miljöledningssystemets övriga delar ett strukturerat, fortlöpande miljöarbete.  

Arbetet med att införa ett systematiskt miljöarbete har pågått med olika intensitet sedan 2000. Att ta steget fullt ut och certifiera C4 Energi enligt ISO 14001 beslöts 2004. Miljöcertifieringen innebär att C4 Energikoncernen arbetar ännu mer systematiskt för en bättre miljö och minskad miljöpåverkan. Miljöfrågorna är en viktig del av affärsidén.