C4 Energis webbplats använder cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator. Jag accepterar cookies

Här kan du se dina anläggningar, avtal, fakturor & förbrukning. Anmäla flyttning och ändra fakturaadress. Via Energispegeln kan du skapa larm, rapporter och se din förbrukning grafiskt. Nyregistrering

Ange inloggningsuppgifter
Kundnr
Lösenord

Här meddelar vi akuta driftstörningar. Övrig driftinformation hittar ni under driftinformation.

Om du upplever avbrott eller störning och inte hittar något här kan du felanmäla till oss. 

Genväg till sida Kontakt

Kontakt

C4 Energi AB
Box 2105 
291 02 Kristianstad

Växel:   044-780 75 00, vardagar 8-16
Kundservice:   044-780 75 20, vardagar 8-16
E-post:   c4energi@c4energi.se
Fax:   044-780 75 99

Du hittar oss här

 • Huvudkontor, kundservice, el, elnät & fibernät finns på Industrigatan 72.
 • Fjärrvärme & Fjärrkyla finns på Allöverket, Näsbyholmsvägen 10.
 • Biogas och Biogödsel hittar du på Wrangels Allé 4, Färlöv. 
Genväg till sida Synpunkter

Synpunkter

Har du synpunkter på jobb som C4 Energi utfört i eller i anslutning till din fastighet ber vi dig att fylla i vårt formulär för synpunkter/klagomål så att rätt person kan kontakta dig i ärendet.

Här kan du fylla i fomuläret

Genväg till sida Miljö

Miljö

Miljöfrågor utgör en viktig del av vår affärsidé och är av strategisk betydelse. Miljöarbete är för de flesta företag ett konkurrensmedel, men även ett förhållningssätt till omvärlden. Vi ger kommande generationer en bättre framtid.

Vårt miljötänkande genomsyrar hela företaget bland annat genom att vi aktivt arbetar med vårt miljöledningssystem, utbildar personal och har en god kommunikation. Vi arbetar med ständiga förbättringar, källsorterar avfall och använder biogasfordon.

Miljöarbetet förknippas även med ständig förbättring och ett genuint engagemang. Arbetet syftar på framtiden och den utveckling man vill gå till mötes. Vi vill ge kommande generationer en bättre framtid.

Miljöarbetet och vår miljöcertifiering ISO14001 är något som präglar koncernen positivt både internt och externt. Vår miljö, arbetsmiljö och hälsa är i fokus.

Genväg till sida Kort fakta

Kort fakta

Nyckeltal för C4 Energikoncernen (Mkr)
       2015       2016  
Nettoomsättning     489,5      511,8  
Resultat efter finansiella poster        91,7       104,3  
Balansomslutning  1415,1 1484,2  
Nettoinvesteringar     132,9         152,8  
Kassaflöde från rörelsen      35,5         49,7  
       

Nyckeltal i procent

     
       2015       2016  
Avkastning sysselsatt kapital (%)           9,4           10,0  
Avkastning eget kapital (%)        15,5            15,5  
Soliditet (%)        34,7         37,7  
       

Siffror i GWh

     
       2015       2016  
Försäljning fjärrvärme         341          364  
Elproduktion Allöverket            90             83  
Överförd energi elnät         491          501  
Biogasproduktion            51             54  
       

Övrigt

     
       2015       2016  
Antal fjärrvärmeanläggningar     3 400      3480  
Antal elnätsabonnemang   28 270    28 220  
Antal elleveranspunkter            1620 3209  
Medelantal anställda 88 91  

Moderbolaget C4 Energi AB ägs av Kristianstads Kommun via Kristianstads Kommunföretag AB.
Dotterbolag: Kristianstads Biogas AB, C4 Elnät AB

 

Årsredovisning 2016.pdf

 

 

Genväg till sida Jobba hos oss

Jobba hos oss

Hos oss är trygghet, konkurrenskraft och serviceanda nyckelord. 

Vi är i ledningen.

Att attrahera, rekrytera och utveckla engagerade och kompetenta medarbetare är avgörande för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet framgångsrikt. Personalen är vår viktigaste resurs! 

På vår arbetsplats känner sig medarbetarna engagerade och stolta, både för sitt eget arbete och för företaget. Här får man friskvårdsbidrag och vi har en aktiv personalklubb som anordnar aktiviteter efter personalens önskemål.

Vi arbetar i samverkan med lokala arbetstagarorganisationer. Så många frågor som möjligt ska hanteras av de som berörs av dem i sitt arbete. Samverkan mellan chefer, medarbetare och fackliga organisationer sker på olika nivåer inom koncernen.

Lediga tjänster

Vi söker Kundservicemedarbetare

Vi söker Löneadministratör/Arbetsmiljösamordnare

 

Du är alltid välkommen att skicka in en spontanansökan. Skicka ett personligt brev samt meritförteckning via e-post till:

lediga.jobb@c4energi.se

Genväg till sida Bolagsstyrelse

Bolagsstyrelse

Ordinarie ledamöter i alla tre bolagen

Rune Simonsson, ordförande (fp)
Torbjörn Rosén, vice ordförande (m)
Östen Warnhag (c)
Niclas Nilsson (sd)
Bertil Troberg (s)

Suppleanter i alla tre bolagen

Tommy Bengtsson (s)
Lena Fantenberg (s)

Revisorer i alla tre bolagen

Mattias Johansson, Öhrlings PriceWaterhouseCoopers

Lekmannarevisorer i alla tre bolagen

Göran Sevebrant
Göran Wagermark

Personalföreträdare

C4 Energi AB

Ola Losell, ordinarie (SEKO)
Fredric Kron, ordinarie (Ledarna)
Johan Glimhall, ersättare (SEKO)
Jessica Persson, ersättare (Ledarna)

 

C4 Elnät AB

Johan Glimhall, ordinarie (SEKO)
Jessica Persson, ordinarie (Ledarna)
Ola Losell, ersättare (SEKO)
Fredric Kron, ersättare (Ledarna)

 

Kristianstad Biogas AB
Ola Ovesson, ordinarie (Transport)

Genväg till sida Upphandlingar

Upphandlingar

Våra aktuella upphandlingar listas på Allegos hemsida.

Genväg till sida Övervakningsplan

Övervakningsplan

Enligt ellagen ska vi som elnätsbolag ha en övervakningsplan för att visa att vi inte diskriminerar andra parter på elmarknaden, ur konkurrenssynpunkt.

Syftet är att dokumentera våra rutiner och policys inom C4 Energi koncernen där det kan finnas risk för diskriminering av tredje part. 

En gång per år ska en rapport publiceras på hemsidan om vilka åtgärder vi har vidtagit. 

2017

Rapport Övervakningsplan.pdf

Genväg till sida Studiebesök

Studiebesök

Fjärrvärme & Fjärrkyla

 • Är du intresserad av vad som döljer sig bakom Allöverkets fasad?
 • Varför är tillgången på varmvatten obegränsad när man har fjärrvärme?

Elnät

 • Varför ökar Kristianstads elanvändning när det är reklam på TV?
 • Vad är det som händer med nätet när ljuset tänds och släcks i mitt hem?

Fibernät

 • Hur kan man med ett tunt glasrör få snabbt internet?
 • Hur går informationen fram i fibernätet?

Biogas & Biogödsel

 • Hur kan mina matsopor bli drivmedel för stadens bussar?
 • Vad är det som gör att biogödsel är så bra för åkrarna?

 

Du är välkommen på studiebesök hos oss

Skicka mail till c4energi@c4energi.se och anmäl intresse, till vad och hur många ni är så återkommer vi för att hitta tid för ert besök.

Genväg till sida Sponsring

Sponsring

C4 Energi sponsrar föreningsverksamheter inom idrott, kultur, miljö och samhälle. Detta är områden vi vill vara en aktiv del av. Vi prioriterar stöd till föreningar som bedriver en lokalt förankrad verksamhet och har en aktiv barn- och ungdomsverksamhet.

Högprofilerad verksamhet/aktivitet/evenemang inom sport, kultur, miljö eller samhällssatsningar sponsrar vi enbart i ett begränsat antal.

Ni behöver först ta del av vår sponsorpolicy. Kan er verksamhet stödja de värdegrunder som vi verkar för enligt sponsringspolicyn går det bra att göra en ansökan.

Sponsringspolicy

Föreningar som C4 Energi sponsrar 2017-2018

Sponsringspaketen är standardiserade avtal. Beloppen man kan ansöka om är:

 • 3000 kr
 • 5000 kr
 • 10 000 kr

Prövning sker endast av ansökningar som skett via vårt sponsringsformulär.

Vi behandlar ansökningar 2 gånger per år. Däremellan har vi inte möjlighet att behandla enskilda ärenden.

Ansökan ska vara oss tilhanda:

 • 31 maj för beslut innan sommaren
 • 31 augusti för beslut till hösten

Gå vidare till ansökningsformulär

Genväg till sida Leverantör

Leverantör

Nu har ni som är leverantör till oss möjlighet att skicka fakturor i PDF-format. Ni använder er av följande e-postadress och behöver alltid uppge korrekt referensnummer. Var noga med att rikta fakturan mot rätt bolag.

Genväg till sida Medlem i svensk solenergi

Medlem i svensk solenergi

Svensk Solenergi (SSE) är en branschförening, som med cirka 150 professionella medlemmar representerar såväl den svenska solenergibranschen som de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet.