C4 Energis webbplats använder cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator. Jag accepterar cookies

Mer om fjärrvärme

På Söder i Kristianstad startade 1980 ett projekt med gemensam uppvärmning av ett par flerbostadshus, få anade att detta skulle utvecklas i den omfattning det gjort. Idag är fjärrvärmeverksamheten en mycket viktig del i kommunens satsning på att bli en fossilbränslefri kommun.

I början användes främst olja men under åren har vi förändrat vår förbrukning av bränsle till att 2014 vara över 99,9% fossilbränslefri! Den största enskilda anledningen till detta är starten av kraftvärmeverket Allöverket 1994. Idag har vi två pannor på 52 och 32 megawatt, vilket väl möter efterfrågan på fjärrvärme.

Idag producerar vi ca 350 000 MWh värme och 75 000 MWh el per år.