C4 Energis webbplats använder cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator. Jag accepterar cookies

Nya villkor för fjärrvärmeleveranser till konsumenter

 

Från den 1 juni 2017, finns nya framarbetade villkor för fjärrvärmeleveranser till konsumenter. Villkoren är framtagna av Energiföretagen Sverige i samarbete med Konsumentverket.

Du som kund behöver inte göra något. De nya förväntningarna och kraven ligger på oss i egenskap av din fjärrvärmeleverantör. Det enda som berör dig avser mätning, avläsning, rapportering och debitering.

Eller närmare bestämt:   

  •   Mätning och rapportering av mätvärden ska ske månadsvis.

  • Debitering ska baseras på faktisk användning och ske vid minst fyra tillfällen per år.

  • Avläsning av mätvärden ska göras vid varje leveransperiods slut.

  • Rapportering av mätvärden ska ske senast 15 dagar efter avläsning.

  • Information om tidigare energianvändning ska finnas tillgänglig för bestämda tidsperioder.

Avtalet från Energiföretagen Sverige och Konsumentverket läser du i sin helhet här:

Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme