C4 Energis webbplats använder cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator. Jag accepterar cookies

Sensorer till Renhållningen

Nu har Renhållningen fått sina första sensorer från C4 Energi. Nivåerna på avfall i markbehållare ska övervakas.

En första nivåsensor som mäter fyllnadsgrad i Renhållningens markbehållare har placerats ut på området Sommarlust. Markbehållarna är de kärl där familjerna i ett flerfamiljshus slänger sitt avfall. Syftet med att sätta en sensor på ett sådant kärl är för att hålla koll på hur fullt kärlet är och på så sätt kunna anpassa tömning efter behov. Sensorn placeras i taket på behållaren och mäter med hjälp av ultraljud hur fullt  kärlet är.

Här kan du läsa mer om vårt arbete med att göra samhället smartare 

Anna Bondesson

Ett kärl som försetts med sensor. Foto: Anna Bondesson, C4 Energi.