C4 Energis webbplats använder cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator. Jag accepterar cookies

Elens ursprung

Enligt lag ska alla elhandelsföretag ange från vilka energikällor den el som sålts är producerad och lämna uppgifter om vilken miljöpåverkan elen har i form av koldioxidutsläpp och kärnbränsleavfall per kWh.

All el du köper från C4 Energi är miljöel och är ursprungsmärkt el från förnybara energikällor, utan extra kostnad. Du kan även köpa lokalt producerad Allöverksel. 

När du köper el från oss har vi redan tänkt på miljön. Vår gemensamma miljö är viktig för oss alla.