C4 Energis webbplats använder cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator. Jag accepterar cookies

Mer om biogödsel

Biogödsel har flera fördelar i lantbruket

  • Ger ett naturligt gödselmedel för grödorna med många värde fulla växtnäringsämnen
  • Lätt att sprida, lätt att hantera, mindre lukt och tränger lätt ner i marken
  • Gödseln är hygieniserad dvs. värmebehandlad, detta ger flera fördelar som avdödning av ogräsfrön, hindrar sjukdomsspridning mm
  • Lantbruket ingår i kretsloppet genom att återföra organisk näring till åkern
  • Vår biogödsel är trygg och säker eftersom den är certifierad enligt SPCR 120 vilket innebär att den är kontrollerad och godkänd som gödsel till livsmedels- och foderproduktion

En artikelserie med fördjupad kunskap om biogödsel har tagits fram. Serien består av åtta artiklar inom olika teman och en sammanfattande folder.

Materialet är framtaget av Jens Blomquist, Agraria Ord & Jord; Sara B Nilsson, Hushållningssällskapet Halland; Magnus Melin, Växa Halland och Annette Bramstorp, HIR Malmöhus.

Serien finns på Biogassyd samt:

Sammanfattning - så här fungerar biogödsel

Växtnäringseffekt av biogödsel

Mikronäringsämnen i biogödsel

Bördighetseffekt av biogödsel

Kvalitetsarbete minskar risken för oönskade ämnen

Reducering av lukt, parasiter och ogräs vid rötning

Spridningsteknik för biogödsel

Regelverket som styr användningen av biogödsel

Sammanslaget alla ovanstående dokument