C4 Energis webbplats använder cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator. Jag accepterar cookies

Mer om certifiering

Certifierad biogödsel

Certifieringssystemet "Certifierad återvinning" startade år 1999. Den är helt frivillig och bygger på öppenhet mot kund genom noggrann kvalitetsdokumentation och fri insyn vad gäller produktens kvalitet. Hela kedjan från råvara till slutprodukt anpassas till enhetliga kriterier utifrån miljöskydds- och användarbehov. I första hand omfattar certifieringssystemet produkter innehållande enbart kompost respektive biogödsel.

Varför certifiera sin kompost eller biogödsel?

Systemet leder fram till en certifiering av produkten. Målsättningen är att kundens förtroende för produkten ökar och att avsättningsmöjligheterna förbättras. En certifierad produkt är hygieniserad, innehåller inga avloppsfraktioner och måste uppfylla krav på metallinnehåll. Systemet hjälper anläggningen att uppfylla lagstiftningen.

Som tillverkar av en certifierad produkt får man stöd och rådgivning i kvalitetsarbetet vid den fortlöpande kontrollen av produkt och process samt får del av tillgänglig utbildning och information. Ökad kunskap om produktens kvalitet och användningar ger även möjlighet till mer behovsanpassad marknadsföring. Systemet underlättar ett systematiskt miljö- och kvalitetsarbete vilket ger möjlighet att förbättra och bibehålla en god produktkvalitet.

Märkning

Denna symbol är kopplad till certifieringssystemet. Varumärket ägs av Avfall Sverige och är branschens frivilliga produktcertifiering av kompost och biogödsel för användning som jordförbättringsmedel och/eller växtnäringskälla. Revisioner av egenkontrollen (anläggningens kvalitetsarbete) och utfärdandet av certifikat utförs av ett oberoende certifieringsorgan. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är för närvarande certifieringsorgan för detta system.

Certifieringsregler

Broschyr biogödsel.pdf