C4 Energis webbplats använder cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator. Jag accepterar cookies

Mer om biogasprocessen

Biogas är en helt förnyelsebar energikälla som sluter kretsloppet mellan stad & land och ger det mest miljövänliga drivmedlet du kan välja för ditt fordon. 

Biogasen är energirik gas (metangas) som bildas när bakterier bryter ner organiskt material (ex. matavfall från din bruna påse) i en syrefri miljö d.v.s. rötning. Rötning är en helt naturlig process som vi även kan hitta ute i naturen i syrefria miljöer.

Metangas i atmosfären fungerar som en växthusgas som ökar jordens uppvärmning. Om vi därför minskar användningen av fossilt bränsle genom att använda biogas så kommer miljöpåverkan från fordonsanvändningen minska.

Vi har också andra fördelar med biogasproduktionen, nämligen biogödsel. Det är det flytande organiska som blir kvar efter rötningsprocessen. Biogödsel är ett högvärdigt gödselmedel som lantbrukarna kan sprida på åkrarna och som minskar deras behov av att importera näringsämnen till sin matproduktion. Kraven på biogödsel är noga reglerat genom en certifiering som görs enligt SPCR 120.

 

Kristianstads egen biogasanläggning startades i december 1996 i Karpalund för att ta omhand organiskt avfall från maten (bruna påsarna) och slakterierna samt gödsel. 2013 tog C4 Energi över verksamheten. Vi har ansvar för biologisk behandling av gödsel och organiskt avfall. 

Under 2014 behandlades 107 000 ton inkommande råvara som producerade totalt 57 GWh biogas varav 39 GWh användes som fordonsgas. Biogödseln används till åkermark, som kan ge upphov till 25,5 miljoner limpor bröd och biogas räcker till energiförbrukningen på 2000 svenska normalvillor/radhus.