C4 Energis webbplats använder cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator. Jag accepterar cookies

HÖJNING AV ELSKATTEN I TVÅ STEG

Den 17 maj i år tog Riksdagen beslut om förändrade skattesatser för energiskatten på el. Skatten höjs i två steg, den 1 juli 2017 med 3 öre/kWh (exkl moms) och den 1 januari 2019 med 1,2 öre/kWh (exkl moms).

Skattehöjningen i juli kommer därmed innebära en höjning av energiskatten från 29,5 till 32,5 öre per kilowattimme (exkl moms).

Bakgrunden till höjningen är minskad skatt för landets kärnkraft- och vattenkraftsägare. Kostnaden för detta överförs därmed på konsumenterna. 

Från och med den 1 juli är vår Priskalkylator och våra energiskattetabeller uppdaterade.