C4 Energis webbplats använder cookies. Cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera har sparats i din dator. Jag accepterar cookies

Stor klimatsatsning mellan HKScan och C4 Energi

 HKScan i Kristianstad har stort fokus på att minska sin klimatpåverkan. Sedan tidigare är all el som anläggningen köper förnyelsebar och för fyra år sedan gick företaget över till fjärrvärme från C4 Energi för att betydligt minska sina fossila utsläpp. Nu är det dags för nästa klimatsteg som innebär att HKScan kopplar in biogas från C4 Energi och minskar klimatpåverkan med 3200 ton CO2 årligen.

- Det är en stor satsning som vi är glada att göra tillsammans med C4 Energi och som delfinansieras med utvecklingspengar från Naturvårdverkets Klimatklivet, berättar Camilla Folger, miljöchef hos HKScan i Kristianstad

För att kunna förse HKScans två nya ångpannor med biogas måste en ca 500 m gasledning läggas från det befintliga nätet in till panncentralen. Kostnaden för den gemensamma klimatinvesteringen har uppskattats till totalt ca 17 miljoner sek, varav cirka hälften stöds av bidrag från Naturvårdsverkets Klimatklivet. Dessutom planeras ett biogaslager att byggas för att på bästa sätt kunna tillvarata energibehovet.

Investeringen att koppla in biogas till HKScan i Kristianstad innebär att företaget skapar ett cirkulärt kretslopp, där eget slaktavfall från anläggningen återanvänds i form av biogas efter rötning hos C4 Energi. Kretsloppet innebär att HKScan minskar sin klimatpåverkan med 3200 ton CO2 årligen, vilket är en minskning med -83 % jämfört med nuvarande klimatpåverkan från befintliga ångpannor.

- I vårt miljö- och klimatarbete tittar vi på olika lösningar att utveckla användningen av gröna energikällor. Vårt klimatmål är att minska våra utsläpp i Sverige med -95 % till 2030*. Att koppla in biogas här i Kristianstad är ett steg i företagets långsiktiga klimatarbete, förklarar Camilla Folger.

C4 Energi har en stark miljöprofil och att kunna hjälpa stora som små företag i omställningen till miljövänligare alternativ är viktigt för framtiden.

- Att våra två företag gemensamt kan samverka så här och samtidigt göra stor skillnad för miljön, känns helt fantastiskt. Vi är stolta över vår biogasverksamhet i Kristianstad och att gasen kan göra nytta för företag som finns lokalt är väldigt bra, säger Göran Thessén vd för C4 Energi.

Tore Sigurdsson, Göran Thessén från C4 Energi samt Camilla Folger, Claes Nordqvist och Mikael Lindblad från HKScan. Foto: Malin Sturesson.