C4 Energi

C4 Energi - Vi är i Ledningen
Vi lyser upp med vårt trygga lokala elnät och vi erbjuder fjärrvärme som ett bekymmersfritt och miljövänligt uppvärmningssätt. All el som produceras i samband med produktionen av fjärrvärmen är grön el. Vi erbjuder fjärrkyla där du får ett behagligt inneklimat med minimal miljöpåverkan.
Biogasen vi producerar är ett av de renaste drivmedlen, restprodukterna av biogasproduktionen går ut på åkrarna som biogödsel, ett miljövänligt sätt att återföra växtnäring till naturen.
Vi tillhandahåller även ett stabilt fibernät där öppenheten i fibernätet ger dig bättre priser genom fri konkurrens, nu och i framtiden.

Läs gärna vår tidning Spegeln, öppna som pdf

fiberklicka

Även om du tidigare gjort intresseanmälan behöver du göra den på nytt. Det är pga.
PUL vi ber dig göra en ny intressanmälan.  
Anmälan är inte bindande. 

Läs om PUL här