Mikroproduktion för privatkunder

På den här sidan beskriver vi vilka kriterier som du måste uppfylla för att räknas som mikroproducent av el.

Solceller tegeltak 825x400.jpg

För att räknas som mikroproducent av el måste du använda mer el än du producerar under ett år. Det gäller säkringsabonnemang upp till 63A och en elproduktionsanläggning med en effekt av maximalt 43,5kW. Du producerar din el för eget bruk och din anläggning måste ligga i C4 Energis elnätsområde. Om du producerar mer än det du använder ändras villkoren från mikroproduktion till småskalig elproduktion.

Här finns blanketten där du anmäler anslutning av elproduktionsanläggning.

Ersättning för din överskottsel, ersättning för nätnyttan

C4 Energis nät ersätter dig för den nytta som din produktion skapar i elnätet och det överskott du säljer. Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för överföring av el i vårt nät, tack vare din elproduktion.

Här kan du se vilken ersättning vi betalar ut.

Ersättning för såld el

Den el som du inte själv behöver kan du sälja till en elhandlare, antingen till ett fast pris eller till  ett som följer timpriserna på Nordpools spotmarknad. Vår ersättning är Nordpools spotpris +   1 öre. För att du ska få ersättning från vårt elhandelsbolag, C4 Energi AB, måste du även ha ett giltigt elhandelsavtal med oss och din anläggning måste tillhöra C4 Energis elnätsområde. Kontakta oss om du vill teckna ett avtal.

Se din ersättning enligt gällande prislista.

Skatteverkets regler i korthet

  • Det är bara din inkomstskatt som påverkas om du bara har en mikroproduktionsanläggning på din privatbostad och inte bedriver någon näringsverksamhet. Det beror på att att din anläggnings installerade toppeffekt sannolikt kommer att ligga lägre än 255 kilowatt. Då behöver du inte betala energiskatt på el.
  • Du behöver inte registrera dig för moms, förutsatt att du inte att har en försäljning på 30 000 kronor eller mer före moms.
  • Du behöver inte heller ansöka om F-skatt, eftersom du varken bedriver näringsverksamhet eller utför ett arbete. (Källa: Skatteverket)

Läs mer om moms och skattereduktion på skatteverkets hemsida.

Avbrottsersättning

Rätt till avbrottsersättning gäller inte för inmatningsabonnemang.