Anslut dig

För att du ska få el till din fastighet så säkert som möjligt ska all nyanslutning och förändring i din elanläggning anmälas till oss av en behörig installatör. Det gäller både våra privatkunder och företagskunder samt även om du vill ha byggström.

Elektriker 825x400.jpg

I följande dokument hittar du information om våra anslutningsavgifter, regler och riktlinjer som installatörer behöver för att kunna göra nyanslutningar och tillfälliga anslutningar till C4 Energis elnät med mera. Läs mer i dokumentet Anslutningar inom C4 Elnäts koncessionsområde

Du som är behörig installatör gör enkelt dina anmälningar via Föranmälan genom att klicka här. Följ anvisningarna på sidan.