Sponsring

Det lokala föreningslivet är viktigt för oss på C4 Energi. Det skapar sysselsättning och mening för våra barn och ungdomar samt bidrar till att Kristianstads kommun är en attraktiv kommun att leva och bo i.

Ridning 825x389.jpg

Föreningar verksamma i Kristianstads kommun är välkomna att söka sponsring hos oss på C4 Energi. Föreningar är välkomna med en ansökan per förening och år. I ansökan önskar vi information om föreningen, vilken verksamhet ni bedriver, hur mycket pengar ni ansöker om samt vilka motprestationer ni kan erbjuda oss.

C4 Energi sponsrar årligen flera stora och små föreningar i Kristianstads kommun. Bara för att en förening erhållit sponsring under ett år betyder det inte automatiskt att föreningen erhåller pengar även nästa år. C4 Energi tar årligen beslut om vilka föreningar som vi ska sponsra.

Elitsponsring hanteras separat men övriga föreningar som uppfyller kriterierna för sponsring är välkomna att ansöka om partnerskap.

Blå partner

Föreningen erhåller 5 000 kronor och C4 Energi erhåller klickbar logotyp på föreningens hemsida samt skylt på idrottsplats/idrottshall/föreningslokal eller liknande.

Röd partner

Föreningen erhåller 10 000 kronor och C4 Energi erhåller förutom klickbar logotyp på föreningens hemsida samt skylt på idrottsplats/idrottshall/föreningslokal annan motprestation i enlighet med beloppet som utbetalas. Vänligen ange utförligt i er ansökan hur denna motprestation kan komma att se ut.

Gul partner

Föreningen erhåller upp till 25 000 kronor och C4 Energi erhåller förutom klickbar logotyp på föreningens hemsida samt skylt på idrottsplats/idrottshall/föreningslokal annan större motprestation i enlighet med beloppet som utbetalas. Vänligen ange utförligt i er ansökan hur denna motprestation kan komma att se ut. Det kan handla om sponsring för större projekt som föreningen bedriver eller liknande.

Sponsring under 2019

C4 Energi har fattat beslut om vilka föreningar vi ska sponsra under 2019 och fördelat sponsringspengarna. Sista ansökningsdag för att söka sponsring för 2020 var 31/8-2019. Vi kommer nu att behandla de inkomna ansökningarna och fördela sponsringspengarna för 2020.

Har du skickat in en ansökan för 2020 innan den 31/8-2019 kommer vi att behandla din ansökan inom ett par veckor och återkomma med besked om din förening beviljas sponsring eller inte. Ansökningar för 2020 inkomna efter 31/8-2019 kommer inte att behandlas.

Sista ansökningsdag för sponsring för 2021 är 31/8-2020.