Mikroproduktion företag

Det finns en del att tänka på för dig som företagare när du vill bli mikroproducent av el. Här kan du läsa mer om det du behöver veta och har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Solceller företag 825x400.jpg

För att räknas som mikroproducent av el måste du använda mer el än du producerar under ett år. Det gäller säkringsabonnemang upp till 63A och en elproduktionsanläggning med en effekt av maximalt 43,5kW. Du producerar din el för eget bruk och din anläggning måste ligga i C4 Energis elnätsområde. Om du producerar mer än det du använder ändras villkoren från mikroproduktion till småskalig elproduktion.

Här finns blanketten där du anmäler anslutning av elproduktionsanläggning.

Ersättning för din överskottsel, ersättning för nätnyttan

C4 Energis nät ersätter dig för den nytta som din produktion skapar i elnätet och det överskott du säljer. Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för överföring av el i vårt nät, tack vare din elproduktion.

Här kan du se vilken ersättning vi betalar ut.

Ersättning för såld el

Den el som du inte själv behöver kan du sälja till en elhandlare, antingen till ett fast pris eller till  ett som följer timpriserna på Nordpools spotmarknad. Vår ersättning är Nordpools spotpris +   1 öre. För att du ska få ersättning från vårt elhandelsbolag, C4 Energi AB, måste du även ha ett giltigt elhandelsavtal med oss och din anläggning måste tillhöra C4 Energis elnätsområde. Kontakta oss om du vill teckna ett avtal.

Se din ersättning enligt gällande prislista.

Skatteverkets regler

Det är olika regler beroende på om solcellerna installeras på en byggnad som ingår i en näringsverksamhet, till exempel en ekonomibyggnad eller en verkstadslokal, eller om solcellerna installeras på en privatbostad.

Här kan du läsa om Skatteverkets regler som gäller för dig som installerar solceller på en näringsfastighet.

Avbrottsersättning

Rätt till avbrottsersättning gäller inte för inmatningsabonnemang.