Anslut dig

När du som företagare behöver ansluta en fastighet till vårt elnät finns det en del att tänka på. Framförallt är det viktigt att förändring i din elanläggning anmäls till oss av en behörig installatör.